Text Size

Agenda

Ledenvergadering 04 november

Zuid-Amerikaanse cichliden en hun gezelschap

Onze voordrachtgever van vanavond, dhr. Dirk Van Damme, heeft al heel wat wateren doorzwommen in de aquaristiek, maar blijft trouw aan zijn lievelingsdieren namelijk de cichliden van Midden- en Zuid-Amerika.

Vanavond zal hij ons vergasten met zijn voordracht over de cichliden van Zuid-Amerika en zijn gezelschap. Hij bedoelt hiermee dat naast de cichlidensoorten van het Zuidelijk Continent Amerika, wij ons aquarium ook nog kunnen bevolken met zalmen, meervallen, tetra's, kopstaanders enz. Alle mogelijkheden passeren de revue. Dirk zal ons wat meer uitleg verschaffen wat de mogelijkheden zijn en wat wij moeten vermijden. Dit alles brengt hij ons via een PowerPointpresentatie. Met zijn ervaringen heeft hij ook nog voor ons enkele "trips en Tricks" in petto die enkel onze kennis kunnen verrijken.

Het wordt een boeiende lezing voor zij die denken dat cichliden niet samen kunnen gehouden worden met andere soorten.

Ledenvergadering 15 oktober: praatvergadering

Wij gooien het weer eens over een andere boeg. In plaats van een tweetal uurtjes geconcentreerd te luisteren naar één bepaalde voordrachtgever, gaan wij deze avond samen eens aan tafel zitten en door communicatie over en weer verschillende facetten van onze hobby belichten.
Het verleden heeft ons geleerd dat hieruit heel wat nieuwe tips zijn voortgesproten die ons hebben geholpen om bepaalde problemen op te lossen of te ontwijken.
Een moderator zal deze vergadering in goede banen leiden. Het is niet de bedoeling om over voetbal te praten of te roddelen over onze geburen.
Deze vergadering kan enkel slagen als jullie in groten getale op deze vergadering aanwezig zijn.
Er zijn geen dwaze vragen enkel domme antwoorden!

Ledenvergadering 7 oktober: bakbespreking

Open-deur-dagen: Bakbespreking
Gedurende onze open-deur-dagen is het de gewoonte om een 10-tal aquaria op te stellen in ons clublokaal. Het zijn ditmaal de leden zelf die een aquarium gaan inrichten naar godsvrucht en vermogen. Zij zullen het aquarium van hun thuis "reproduceren" en tonen aan het publiek hoe zij onze hobby beleven.
Bij dezen, deze intro werd immers geschreven nog voor de grote vakantie, doe ik een oproep naar al onze leden om eens actief mee te werken aan deze open-deur-dagen door in de eerste plaats u in te schrijven voor het plaatsen en inrichten van een aquarium. Het hoeft geen groot aquarium te zijn.
Wij maken van deze ledenvergadering gebruik om de ingerichte aquaria eens te bespreken. Het zijn de inrichters zelf die een woordje gaan zeggen over het beleven van hun hobby, de vissen en de inrichting. Iedereen krijgt een 10-tal minuutjes de tijd
om iets te vertellen.
Wij kijken er naar uit!

NieuwsbriefOntvang HTML?
catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi

Aanmelden