Text Size

Starten met een aquarium DEEL 22

Starten met een aquarium
Deel 22 - EHBAO.
 
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

 

Eerste Hulp Bij AquariumOngevallen daar staan de bovenstaande letters voor. Het zijn ongelukken die heel vervelend kunnen zijn indien men geen voldoende kennis heeft om het probleem op te lossen. Daarom een kleine opsomming van de meest voorkomende problemen.


 

1. Lekken.

Het kan gebeuren dat het aquarium zonder direkte reden plots begint te lekken. Indien men dan niet voorbereid is, heeft dit dikwijls tot gevolg dat de vissen in de vuilbak belanden en het aquarium op het plaatselijk containerpark.

* Een reserve aquarium:

Toch moet dit niet altijd zo rampzalig aflopen. Ten eerste is het altijd aan te raden om een reserve bak te staan hebben. Deze bak kan dienen om uw dieren in quarantaine te houden, om uw vissen in onder te brengen bij grote manouevers aan het aquarium en in geval van lekken.

Constateert men een lek, dan hevelt men het water over van de lekkende bak naar de reserve bak. Met een binnenfilter en een verwarming kunnen de vissen enkele dagen probleemloos overleven.

* Het opsporen van het lek:

De volgende stap is natuurlijk het lek opsporen. Meestal ziet men dit al als de bak aan het lekken is, zoniet zet men de bak bijvoorbeeld in de garage waar de bak naar hartelust mag lekken. Men vult het aquarium terug en zo zoekt men naar het lek.

* Het dichten van het lek:

Als u het lek gevonden heeft, moet het lek nu alleen gedicht worden. Men kan dan op twee manieren te werk gaan.

 Bij een heel kleine lek, kan men met een beetje silicone op basis van azijnzuur, het lek dichten van langs binnenin het aquarium. Men neemt dan een beetje dreft dat men over de vingertop giet om uw vinger te beschermen tegen de silicone. Men neemt een lek silicone op de vinger en strijkt die uit op de plaats van de lek.

 Een tweede manier van werken is heel wat omslachtiger dan de vorige, maar soms even noodzakelijk. Als het lek te groot is en het water stroomt met liters tergelijkertijd uit het aquarium, dan is de vorige methode niet meer aan te raden. Men gaat als volgt te werk: Men snijdt de volledige ruit uit de bak (met een gillettemesje) waar het lek onstaan is. Men ontdoet de ruiten van de resterende siliconeranden en we ontvetten deze met aceton. Daarna brengen we een nieuwe siliconenlaag op de te lijmen ruit en we voegen de ruiten terug samen. Men perst alle luchtbellen goed uit de siliconeranden waarna men de gelijmde ruit met de behulp van een sergeant onder spanning zet (ruit beschermen tegen de sergeant met hout).

Indien men silicone gebruikt heeft voor het lijmen van een aquarium is het belangrijk dat men de bak 48 uur laat drogen. Daarna kuisen we die bak nog eens goed met aceton en daarna nog eens met water om de detergenten van de siliconeranden te halen. Tenslotte kunnen we de bak terug vullen met water om daarna terug met volle teugen te kunnen genieten van het aquarium. Indien men helemaal nog nooit glas gelijmd heeft is het wel aan te raden om hulp te vragen van een meer ervaren aquariaan, zeker bij het vervangen van een ruit.


2. Glasbreuk.

Bij het veelvuldig verhuizen van de bak, kan het al eens gebeuren dat één van de ruiten barst of dat er zelfs een stuk afbreekt. Indien de breuk of barst bovenaan de bak gebeurt is de herstelling zeer snel gebeurd. Bij een breuk onderaan, moet men de ruit vervangen en tewerk gaan zoals in punt 1 beschreven.

* De reparatie:

Als de breuk of barst niet te diep is (vanaf de bovenste rand van de bak gerekend) kunnen we dit feilloos herstellen.

Men neemt een glassnijder waarmee men een hoek van de beschadigde ruit afsnijd. Men koopt een stukje glas dat die hoek kan bedekken en men plakt die gewoon over de afgesneden hoek. De rest van het verhaal kennen jullie al en de bak is hersteld.

 

Aanmelden