Text Size

Over vissen en... Aquariana 2007

Over vissen en... Aquariana 2007

Dziepie, Aquarianen Gent

Een wereld van vissen en... Aquariana 2007

Als je voor de tweede keer meewerkt aan een editie van Aquariana, ben je eigenlijk niet bevoegd om te oordelen of dit nu de beste was van alle edities, het is immers al de vierde keer dat Aquariana wordt georganiseerd in de Plantentuin van de Universiteit Gent. Volgens mijn bescheiden mening was het weer een topeditie!

Het is niet dat er zo een grote massa volk op afkwam, maar wat er werd tentoongesteld, was zonder meer kwaliteit. Niettegenstaande dat er deze keer geen vijver was aangelegd zoals de vorige keer, was het toch een heel mooie tentoonstelling. De verscheidenheid van biotopen, mastodonten van aquaria tot en met de kleine juweeltjes, terraria, paludaria, het was gewoon schitterend. Wat vooral opviel is de grote kleurenpracht die het geheel tentoonspreidde. Aquarianen Gent hebben weer eens getoond, in staat te zijn om iets groots te presteren.

Al van bij de voorbereiding was het enthousiasme van de leden duidelijk merkbaar, elke activiteit die werd georganiseerd om ons materiaal in gereedheid te brengen, bracht een massa enthousiastelingen op het been. Alle clubaquaria werden grondig nagezien, opgelapt en er werden nieuwe achtergronden of decors gemaakt.

Ook de elektriciens zetten weer "hun beste beentje voor", zij zorgden ervoor dat alle leidingen, verlengkabels en stopcontacten in gereedheid gebracht werden. Zekeringkasten werden klaar gemaakt om de vele vivaria van licht en stroom te voorzien. Er werd vooral gelet op de veiligheid en efficiëntie. Geen makkelijke opdracht als je weet dat we deze keer minder ampères tot onze beschikking kregen dan bij de vorige edities. Alles verliep echter vlekkeloos, op enkele kleine stroomstoringen na, die trouwens onmiddellijk professioneel werden verholpen. Hoedje af voor alle mensen die dit gepresteerd hebben.

De opbouw was echt een staaltje van kunnen en deze keer mag ik vergelijken met de vorige keer, er dient gezegd dat werkelijk alles op wieltjes liep! Al vanaf de eerste dagen bij het uittekenen van het grondplan en de aanvoer van het materiaal, het laden en lossen, trekken en sleuren, konden we rekenen op onze leden die in groten getale waren gekomen om een handje toe te steken. Na twee dagen stonden alle aquaria van Aquarianen Gent op hun plaats en was de inrichting in grote mate gevorderd. Wij konden ook meteen zien dat het grondplan dat Erik Lievens had ontworpen heel goed was, meer nog het was schitterend. Niet alleen zouden de bezoekers alle plaats hebben om het geheel te aanschouwen maar we hadden ook veel ruimte om comfortabel te werken aan onze vivaria. Andere versies en opinies van het grondplan waren zeker niet min maar dit plan was "AF".

Op maandag, de 6de dag van de opbouw konden we al stellen dat we het geheel probleemloos zouden afwerken en dat gebeurde ook. Tijdens de laatste ledenvergadering voor de tentoonstelling had onze voorzitter het hele schema van de te verrichten werkzaamheden uit de doeken gedaan en iedereen deed wat van hem gevraagd werd. Bovendien verliep alles in een zeer vriendschappelijke sfeer. Af en toe gaat zo'n opbouw gepaard met spanningen tussen de werkers maar deze keer was daar nauwelijks iets van te merken. Nadat het geheel uiteindelijk klaar was, als alle kartonnen wanden waren aangebracht, de zaal opgeruimd, de kantine operatief en de massa prijzen van de al even ongelofelijke tombola waren uitgestald, was de tijd om onze gasten te ontvangen op de openingsreceptie.

Vrijdagavond 14 september 2007 was het zover, op uitnodiging van Aquarianen Gent kwam de Burgemeester van Gent, Daniël Termont, onze eregast. Dankzij het lobbywerk van onze penningmeester Patrick Ledieu was het eindelijk zover, dat we de eer hadden onze stadsvader te mogen ontvangen. Niet alleen de aanwezigheid van de heer Termont, maar ook de inhoud van zijn betoog was een echte opsteker voor onze club! De burgemeester had zich zeer goed geïnformeerd, hij had zich de moeite getroost om onze website (die hij trouwens heel mooi vond) grondig te bestuderen. Roel Wouters, onze webmaster glunderde bij het aanhoren van al dat moois.

Onze voorzitter Romain Van Lysebettens, die zoals altijd na drie woorden ABN, zijn eigen taal begon te hanteren, plat Gents, was in zijn nopjes. De burgemeester kon dit smaken en begon prompt zelf in het "Gents" te repliceren. Daar bleef het niet bij, de onzekere toestand inzake het behoud van ons magazijn, gevestigd in de oude veeartsenijschool te Gent, kwam eveneens ter sprake. Er werd ons echter verzekerd dat indien we op dit vlak in de problemen zouden komen, dat men ons zou helpen. Zo wist de heer Termont ons te zeggen dat hij de verantwoordelijke van het Ministerie van Onderwijs had gecontacteerd, deze laatste was echter niet te bereiken maar zou zeker terug contact opnemen.

Indien we uiteindelijk toch het pand moeten verlaten, beloofde onze burgervader dat hij er persoonlijk zou op toezien dat we een onderdak vinden voor ons materiaal. Verder was de heer Termont zeer opgetogen met het bestaan van onze club die meer dan 180 leden telt. Hij wist ons ook te zeggen dat wij zeer goed bezig waren en bejubelde de samenwerking met de Universiteit Gent. Onze voorzitter Romain Van Lysebettens had de eer om de burgemeester een rondleiding te geven op Aquariana 2007. De burgemeester was duidelijk geïnteresseerd in ons werk en het enthousiasme steeg na elk aquarium dat hij te zien kreeg, hij stelde geregeld interessante vragen waarop onze voorzitter zijn beste antwoorden klaar had. We kunnen nu al stellen dat Aquarianen Gent er een bondgenoot bij heeft, en wat voor een!

Daarna was er tijd voor het gebruikelijke "natje en droogje". Onze genodigden konden genieten van heerlijke champagne en overheerlijke toastjes, natuurlijk door onze dames zelf klaargemaakt, een echt titanenwerk!

's Anderendaags was er dan de volgende uitdaging, de bondsdag. Ja, ook die hadden we georganiseerd. Zoals we al wisten, de boot was vol en er waren nog 60 supplementaire inschrijvingen, mensen die alsnog de bondsdag wilden meemaken, zelfs zonder de boottocht op de Leie. Aquarianen Gent had zijn uiterste best gedaan om alles in goede banen te leiden en het liep gesmeerd. Na het gebruikelijke eerbetoon voor verdienstelijke leden door BBAT volgden twee prachtige voordrachten.

"Aquaristiek, een vloek of zegen" van professor Adriaens was een knaller. Alle aanwezigen werd een geweten getrapt inzake verantwoord vissen houden maar werden achteraf gezalfd met de slotsom dat men op de juiste manier bezig was, meer nog dat wij eigenlijk een soort amateur biologen zijn die ook de wetenschap tot dienst zijn.

De tweede voordracht van Koen Van Houte, zelf doctorerend bioloog, was genaamd "Een andere kijk op algen", Koen deed ons beseffen dat algen ook een zegen kunnen zijn, als wij er maar goed mee omspringen. Hij gaf ons ook mee dat algen hun nut hebben en deel uitmaken van het ecologisch systeem. "Birds", een legendarische Hitchcock-thriller, een film over vogels die mensen aanvallen, bleek niet helemaal uit de lucht te zijn gegrepen maar gebaseerd op echte feiten. Vogels zouden tijdens het eten van schaaldieren bepaalde algen hebben gegeten die inwerken op de hersenen en hun vervolgens agressief maken. Aan de liefhebbers van grote cichliden toch even de waarschuwing meegeven om op te letten bij het voederen met schaaldieren. Wij willen van onze troeteldieren geen piranha's maken nietwaar! 

Eens temeer werd op deze bondsdag het probleem van het tanende verenigingsleven aangekaart en we weten allemaal dat we er moeten aan werken, ook al hebben we het niet helemaal zelf in de hand. Het digitale tijdperk werd weer eens met de vinger gewezen en niet geheel onterecht, velen zoeken hun informatie op het internet en dat stimuleert niet bepaald de drang om zich aan te sluiten bij een vereniging.

We kunnen het evenwel toejuichen dat het hele BBAT gebeuren werd opgeluisterd door PowerPoint presentaties, wat illustreert dat men op digitaal vlak niet achterblijft, zelfs de huisfotograaf gaat nu al een hele tijd digitaal! Vernieuwing is aan de orde en het zou geen slecht idee zijn na te denken over de vraag; hoe we eerder gebruik kunnen maken van het medium "internet" dan het als vijand te vergruizen. Met alle respect voor de huidige mensen van BBAT, hoop ik dat we bij de volgende "fotoshoot" van bestuur en redactie meer jonge gezichten te zien krijgen. Verjonging bundelt nieuwe krachten en brengt dikwijls constructieve vernieuwingen met zich mee! Meer informatie over de bondsdag leest u in een ander artikel.

Op dinsdag 11 september konden de fotografen en cineasten vrij hun gang gaan. Menige liefhebbers waren op de afspraak. Fotograferen is dikwijls een bijkomende hobby van de aquariaan. Het vraagt veel kennis en geduld om mooie foto's van de visjes te maken. Later komen deze foto's wel terecht in clubbladen, in Aquariumwereld enz... Anderen krijgen we hier en daar te zien op het internet en veel word later ook gebruikt om voordrachten op te luisteren met beeldmateriaal. Kortom, Aquariana 2007 leeft verder in de wereld van de aquaristiek.

Wij mogen ook niet vergeten te vermelden dat er deze keer een gigantische tombola werd ingericht, die meer dan 1200 prijzen telde! Toen het geheel was uitgestald konden we moeilijk het geduld opbrengen, te wachten om onze eerste lotjes te kopen. Het gamma van te verloten prijzen was zo immens en kleurrijk dat niemand aan de verleiding kon weerstaan om een kans te wagen. Het resultaat mag er zijn, de prijzen zijn op dit ogenblik al sterk uitgedund en er is nog een weekend te gaan!

Zoals altijd was er ook op deze editie van Aquariana een mooie bar ingericht, met een ruim aanbod aan dranken. De dames hadden ook gezorgd dat er dagelijks taart op het menu stond. Het was (is) er gezellig vertoeven en ik ga straks nog eens de sfeer proeven.

We kunnen stellen dat deze "Aquariana" er weer een was die alle moeite waard was. Het was (is) mooi en we hebben veel nieuwe mensen leren kennen en veel geleerd. Tot hiertoe hebben we 12 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit laatste is hoopvol, wetende dat gedurende de laatste jaren de interesse voor onze mooie hobby veel is verminderd. De Stad Gent telt momenteel nog 2 echte aquariumzaken, grote winkelketens niet meegeteld, het was ooit anders.

Tot slot willen wij (het voltallige bestuur van Aquarianen Gent) iedereen heel hartelijk bedanken die aan deze tentoonstelling heeft meegewerkt, en dat zijn er heel wat! Zonder jullie allemaal zou het onmogelijk zijn geweest om zo'n evenement op poten te zetten. Zonder namen te noemen bedanken wij, de mensen die hielpen aan transport en opbouw, de mensen van de zusterverenigingen die talrijke vivaria tentoonstelden, alle medewerkers, van kaartjesknippers tot barmadammen en ook diegenen die ik vergeten heb.

Ook een woord van dank aan de mensen van de BBAT die meehielpen om er een mooie bondsdag van te maken. Verder nog een woord van dank aan de mensen van de Universiteit Gent, het museum voor dierkunde enz... Tenslotte danken wij nog onze burgemeester, Daniël Termont, die ons vereerde met een bezoek op de openingsreceptie.

Aanmelden