Text Size

Cynotilapia afra

De Cynotilapia afra

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Een pracht van een vissoort die afkomstig is uit Afrika en zwemt in het Malawimeer. Spijtig genoeg heeft deze cichlide een zeer kwalijke reputatie. Hij is immers zeer agressief tegenover zijn medebewoners. Het is ook heel moeilijk om hem te determineren als wij hem vergelijken met op hem gelijkende medebewoners van het Malawimeer.

Gezien deze vis behoort tot de groep van de Mbuna's dienen wij het aquarium ook als dusdanig in te richten. Mbuna's leven in de omgeving van de rotsige kusten van het Malawimeer. Vooral ter hoogte van Likoma en Chizumulu kan men hen terugvinden. Afhankelijk van de vindplaats kan men verschillende kleurvarianten waarnemen.

Als aquariuminrichting moeten wij zorgen voor zand als bodembedekking en zeker rotsstenen die wij langs de wanden opbouwen. Als watersamenstelling voldoet grotendeels ons leidingwater. Wel moet er rekening gehouden worden dat wij voldoende filtercapaciteit hebben die zorgt voor een voldoende zuurstoftoevoer. Mbuna's zijn steeds aan het eten. In de natuur vormt dit hun hoofdbezigheid. In ons aquarium zijn wij niet altijd in staat om onze vissen over de ganse dag te voederen (is ook niet aan te raden). Wat wij wel moeten doen is zoveel mogelijk afwisselend voederen. Dit kan zowel dierlijk als plantaardig voedsel zijn.
Dierlijk: muggenlarven, watervlooien, Mysis, krill enz.
Plantaardig: gekookte sla, spinazie en vooral Spirulina.

Door aandachtig zijn schubbenkleed en de vorm van zijn gebit te bestuderen kunnen wij met wat geluk de Cynotilapia afra van de andere onderscheiden. Zijn wij zeker dat wij met deze vissoort te maken hebben, dan moeten wij nadenken welke medebewoners in hetzelfde aquarium kunnen ondergebracht worden.

De verwarring kan groot zijn als men de Cynotilapia afra moet gaan vergelijken met de Metriaclima zebra (vroeger Pseudotropheus). Vooral de vorm van hun kop is bijna identiek. Het wordt nog moeilijker als ze hun schutskleur aannemen. Hun kleuren kunnen dan veranderen van blauw naar donkerblauw tot zelfs zwart. Over de volledige lengte van hun lichaam hebben deze vissen verticale zwarte strepen. Om het verschil nog moeilijker maken tussen de Cynotilapia en de Metriaclima zijn er nog een paar andere variëteiten bekend van de Cynotilapia zoals de 'dorsal blue' en de dorsal red''. Ook de vrouwtjes gelijken goed op elkaar. Vrouwtjes hebben zo geen mooi schubbenkleed als de mannetjes en hebben geen duidelijk afgetekende verticale banden.

Om de Metriaclima zebra van de Cynotilapia afra te onderscheiden kunnen wij het best naar de vorm van hun tanden kijken. De Metriaclima zebra heeft twee rijen tanden, terwijl de afra slechts éé©n rij bezit. Het verschil in gebit tussen beide soorten heeft te maken met de manier waarop ze voedsel tot zich nemen. De Metriaclima zebra voedt zich met micro-organismen die te vinden zijn op de rotsstenen waarop algen groeien. Zij schrapen als het ware deze algen af. De vis waarvan sprake in dit artikel voedt zich echter met plankton dat zowel zowel plankton als fytoplankton kan zijn.

De Cynotilapia afra zal dus op zoek gaan naar dit voedsel in het 'open' water. Zij moeten dus hun territorium verlaten om hun voedsel te vinden. Dit is helemaal tegen hun zin. Vandaar dat ze ook niet vies zijn van de micro-organismen die op de stenen te vinden zijn. Zij komen dan wel in botsing met andere Mbuna's en gaan zich als dusdanig zeer agressief gedragen. Hun agressiviteit heeft ook te maken met het verdedigen van hun territorium met het oog op hun nageslacht. Spijtig genoeg kunnen wij deze vissen niet in scholen houden in ons aquarium Onze aquarium mag nog zo groot zijn, hij zal altijd te klein zijn. Enkel openbare aquaria waarvan sprake is van bassins komen wel in aanmerking.

"Bezint eer ge begint", houdt rekening met de eisen die deze vis stelt aan zijn leefomgeving en u zult er heel wat plezier aan beleven. Doet u dit niet, dan wordt het een echte ramp!

Aanmelden