Text Size

Anostomus anostomus - kopstaander

Anostomus anostomus
Door Erik Lievens, clubblad november 2000

 

Anostomus_anostomus.JPG

Tweemaal dezelfde naam: zie ik dubbel? Mis, zowel de geslacht- als de soortnaam is van deze vissoort dezelfde. In het Nederlands wordt hij de prachtopstaander genoemd dankzij de min of meer neerwaartse verticale houding die deze vis in het water aanneemt. De Anostomus anostomus behoort tot de familie van de Anostomidae. Het is een zalmsoort die voorkomt in het Zuid-Amerikaanse continent, in het gebied van de Amazone en zijn bijrivieren zoals de Orinoco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in Venezuela, Guyana en Colombia kunnen wij deze vissoort terugvinden. Als wij besluiten om deze soort te houden, is het aanbevelenswaardig om minimum een 7-tal exemplaren te houden. Doen wij dit niet, dan ontstaat er territoriumvorming en gaan ze beginnen bekvechten. Deze vissen, onderschat ze niet, behoren niet tot de kleinste vissoort, en horen thuis in een middelgroot tot groot aquarium. Het is een vredelievende soort die niet lastig is ten opzichte van medebewoners.

Zij houden van een dichte beplanting. Wij moeten zorgen dat er voldoende algen aanwezig zijn. Niet alleen algen staan op hun menu, zij gaan zich ook tegoed doen aan het voedsel dat wij onze andere vissen aanbieden.

Geven wij teveel voedsel aan onze vissen, dan zal deze Anostomus zijn buikje rond eten met dit aangeboden voedsel, en zich niet meer bezighouden met het afschrapen van de algen. Het is aan ons om de kwantiteit van het voedsel te beperken, zodanig dat deze vissoort nog altijd behoefte heeft aan algen. Groenvoer mag dus zeker niet ontbreken. Voedselconcurrenten zoals de Hemiancistrus, Gyrinocheilus en de Epalzeochrynchus in hetzelfde aquarium met Anostomus anostomus is van het goede teveel. Het zijn niet allen voedselconcurrenten maar zij gaan elkaar ook het leven zuur maken en stresstoestanden veroorzaken, wat zeker niet bevorderlijk is voor de goede gezondheid van onze vissen.

Hun bovenstandige bek laat toe algen van stenen en/of andere substraten af te grazen. De meeste van deze vissoorten leven in snelstromende rivieren of beken. In deze wateren groeien bepaalde algensoorten zeer welig doordat de steen- en houtformaties voortdurend worden blootgesteld aan de zonnestralen. Wij als omnivoren houden van een afwisselend hapje. Zouden wij dit onze vissen ook niet gunnen? Ook organisch voedsel eten zij graag zoals levende rode muggenlarven en watervlooien. Hebben wij alsnog te weinig algen in het aquarium, dan kan men hen lichtgekookte fijngesneden salade aanbieden. Ook voedseltabletten (FD tabletten) worden niet afgewezen. Wie deze vissoort nog niet in zijn aquarium heeft gehouden, mag zich geen echte liefhebber noemen. Het is een gemakkelijk te houden soort waarvoor men geen halsbrekende toeren moet uithalen om de samenstelling van het water naar hun zin te maken: een pH-waarde van 6,5 en een totale hardheid van 20°GH is geschikt. Willen wij toch fanatiek doen, dan kunnen wij leidingwater met regenwater vermengen, zodanig dat het wat zachter en minder basisch wordt. Om het aquarium in te richten kunnen wij gebruik maken van rotspartijen bestaande uit leisteen dat wij zodanig op elkaar stapelen dat er veel spleten kunnen gevormd worden waartussen deze Anostomussen zich kunnen verschuilen. Wel opletten dat wij het totaal gewicht van het aquarium in het oog houden. Een aquarium met een opgebouwde achterwand bestaande uit leisteen weegt al vlug heel zwaar, waardoor wij moeten zorgen voor een stevige draagstructuur.

Van deze vissoort zijn er ook enkele ondersoorten bekend waarover nog heel weinig geweten is; zeker over hun nakweek is men nog in het ongewisse.

Gezien het vissen zijn die in snelstromende rivieren leven, moeten wij zorgen voor een filter met een debiet van 2 maal de inhoud van het aquarium.

Het is een heel populaire vis die door veel liefhebbers gehouden wordt om zijn vorm en gedragspatroon. Zij hebben een zeer langgerekt vissenlichaam, een spitse snuit en een vetvin. Hun ondergrond is geel, terwijl over de volledige lengte van hun lichaam drie donkere banden lopen die gekarteld zijn aan de zijkanten. De vinnen zijn roodachtig en naar de randen toe geel en kleurloos. Er is ook een verwante soort, namelijk de Anostomus trimaculatus die heel wat minder slank is. Op zijn vissenlichaam heeft deze soort drie donkere vlekken: een op het kieuwdeksel, een tweede op de zijkant en een derde op de staartwortel.

Als u een ruim aquarium hebt, aarzel dan niet om deze Anostomus anostomus eens te houden. Hij is het meer dan waard !

Aanmelden