Text Size

Starten met een aquarium DEEL 1

Starten met een aquarium
Deel 1 - Algemeen.
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

clubblad juni 2000

Met deze serie hopen we beginners (en gevorderen!) die een nieuw aquarium willen opzetten nuttige informatie mee te geven.


1. Afmetingen van het aquarium

Hoe groter het aquarium, hoe sneller men het biologisch evenwicht zal bekomen en hoe stabieler het zal zijn. Voor het kweken van vissen zijn kleinere aquaria (tot 60 cm) ook geschikt omdat men slechts 1 koppel in zo'n aquarium uitzet. Deze vissen worden na de kweek normaal terug in het gewone aquarium gezet. Grotere aquaria zijn ook veel gemakkelijker te onderhouden en vragen heel wat minder onderhoudsbeurten.
Om te beginnen met aquariums neemt men de bak ook best niet te groot. Hoe groter het aquarium, hoe duurder de aankoop. Je kan nooit weten of de hobby je niet zou aanspreken en dan is een duur aquarium spijtig geld. Mooie aquaria om mee te beginnen zijn deze van 80 tot 100 cm lang. Opgelet! Deze afmetingen zijn niet voor alle vissen geschikt.
Om een mooi aquarium te bezitten neemt men het aquarium best zo diep mogelijk. In de handel zijn de meeste aquaria 40 tot 45 cm diep, doch met een diepte van 55 tot 60 cm bekomt men een veel mooier effect.

Lichtabsorbtie in functie van het licht.

 • Plantenaquaria:
  Deze worden beter niet hoger gemaakt dan 45 cm omdat de lichtsterkte drastisch vermindert naargelang men dieper in het aquarium gaat (zie tekening), dit omdat water immers nooit kleurloos is, door de aanwezigheid van organische stoffen. De laagblijvende planten kunnen bij een hoger aquarium niet genoeg licht ontvangen om te kunnen groeien.

 • Aquarium voor Discussen en Scalares:
  Bij het houden van Discussen en van Scalares (zeker altums en wildvangskalares) is een aquarium van 60 cm hoog zeker gewenst omwille van de afmetingen van de vissen. Ook bij andere grote cichliden (Cichlasoma en dergelijke) is zo'n hoog aquarium aangewezen. Indien men in zo'n hoog aquarium toch planten wil, moet de lichtsterkte aanzienlijk verhoogd worden (door bijvoorbeeld een power-glo). Ook kan men voor zulke hoge aquariums kwikdamplampen gebruiken. Deze lampen zijn enorm duur.

2. Plaats van het aquarium.

Een aquarium plaatst men het best in een verwarmde ruimte om zo veel mogelijk de verwarmingskosten te drukken. Een aquarium in een niet verwarmde veranda moet veel te veel bijverwarmd worden tijdens de winter. In de zomer wordt het in de meeste veranda's veel te warm en zouden deze aquaria moeten gekoeld worden. Eens het water een temperatuur van boven de 30 °C bereikt, is dat het voor de meeste tropische vissen reeds fataal (Discussen zijn daar beter tegen bestand dan de meeste andere vissen).
Misschien wel het allerbelangrijkste bij het plaatsen van een bak, is dat de constructie waarop het aquarium moet komen stevig genoeg is. Een bak van 100 x 40 x 40 bevat zo'n 160 liter water wat wil zeggen dat uw water alleen al ongeveer 160 kg weegt. Neem daarbij het glas van het aquarium, het grind en decoratiematerialen in het aquarium en men mag al gauw rekenen op zo'n 250 kg totaalgewicht.
Een belangrijk aspect bij het plaatsen van een aquarium is dat men er moet voor zorgen dat er geen frontaal licht op het aquarium kan schijnen want, dit bevordert de algengroei. Komt er invallend licht op een van de zijruiten, dan is het best dat men deze zijruiten afschermt (Plastificeren, achterwand op zijruit).
Een aquarium plaatst men het best in een ruimte waar men de meeste uren van de dag doorbrengt zodat men maximaal kan genieten van het aquarium. Om van Uw aquarium maximaal te kunnen genieten is ook de hoogte, gemeten van de grond, waar men het aquarium plaatst van cruciaal belang. Men moet er voor zorgen dat men steeds het aquarium kan bewonderen op de hoogte waar men in dat lokaal zich het gemakkelijkst en meest bevind. Bijvoorbeeld: bij een aquarium geplaatst in de living, is men beter dat men het aquarium plaatst op kijkhoogte vanuit een zetel. Plaatst men een aquarium in een inkomhal, dan plaatst men het aquarium op kijkhoogte al staande.

3. Afdekruiten

Zorg voor, ook bij een handelaar gekocht aquarium, voor afdekruiten. Dit om de verdamping van Uw water te voorkomen (gevaar voor elektrische apparatuur in de lichtkap). Ook zal bij te veel verdampen van het water, te veel moeten bijgevuld worden wat het biologisch evenwicht niet ten goede komt. Dit komt omdat er bij de verdamping alleen water verdampt wordt. Andere stoffen blijven in het water (zoals carbonaten). Bij het bijvullen van de bak brengen we nog eens van die stoffen bij, waardoor de concentratie van die stoffen verhoogt.
Ook voor vele vissoorten zijn afdekruiten van cruciaal belang. Bijlzalmen, killy's en dergelijke wagen graag een sprongetje, met alle gevolgen van dien.
Dekruiten worden uit meer dan 1 stuk gemaakt en moeten zo verdeeld zijn dat ze gemakkelijk uit het aquarium kunnen gehaald worden. Zorg ook voor gaten of afgesneden hoeken als in/uitgang voor uw leidingen.
Toch zijn dekruiten niet altijd noodzakelijk in een aquarium. Een open aquarium met emerse planten heeft ze vanzelfsprekend niet. Dekruiten hebben een groot nadeel en dat is dat ze veel licht tegenhouden door de weerkaatsende eigenschap van het glas. Zeker als ze vuil worden, heeft men een enorm verlies aan hoeveelheid licht. Het is dus belangrijk dat men de afdekruiten goed reinigt.

4. Veiligheid

Om met een gerust hart Uw hobby te kunnen beleven moet men enkele veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • Ten eerste:
  Lijm nooit zelf een aquarium zonder de hulp van een ervaren persoon, indien u dit niet eerder hebt gedaan.

 • Bescherming:
  Onder het bodemoppervlak van het aquarium plaatst men steeds isomo of styrodur. Dit om kleine oneffenheden die zich onder de bak bevinden op te vangen. Zet men een aquarium op een vlak waar een heel klein steentje ligt, dan zal die bak na het vullen met water zeker en vast barsten door de druk.

 • Verzekering:
  Het is in uw belang om even na te gaan of uw brandverzekering ook waterschade vergoedt. Het barsten of breken van een aquarium is niet ondenkbaar, vraagt het eens aan uw verzekeringsagent.

 • Differentieelschakelaar:
  Over het gebruik van een differentieelschakelaar (ook wel aardlekschakelaar of verliesstroomschakelaar genoemd) is er al eeuwig discussie. Dit toestel is zeker niet goedkoop en soms wordt er om financiële redenen afgezien van deze aankoop. Deze schakelaar controleert of er geen stroom wegvloeit van het net naar de aarde of aarding (teir). Komt Uw water onder elektriciteit te staan dan zal deze differentieelschakelaar het circuit NIET onderbreken. Het is maar als U in contact komt te staan met Uw water dat de schakelaar in werking komt. Automatisch trekt U zich terug uit het aquarium waardoor U het werk doet van deze schakelaar. Maar, als U zich niet kunt terugtrekken, dan komt deze schakelaar wel van pas. Het niet kunnen terugtrekken is niet denkbeeldig, alles hangt af van Uw transpiratiegehalte, isolerend schoeisel, enz... Wij raden toch iedereen aan om zo'n schakelaar te voorzien en best een van 30 mA, die het meest gevoelig is. Al Uw metalen toestellen (ballast verlichting, metalen frames) moeten dan wel geaard worden. Het is vanzelfsprekend dat indien men geen bestaande aarding heeft op het net (aarding die naar de ondergrond leidt via aardingslus of -spil) dit alles geen nut heeft. Bij nieuwere woningen is er reeds een verliesstroomschakelaar voorzien.

Wordt vervolgd...

Aanmelden