Text Size

Starten met een aquarium DEEL 20

Starten met een aquarium
Deel 20 - Algen en slakken.
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

 

 

Er bestaat vermoedelijk geen enkel aquarium zonder algen. Het is echter de kunst om het juiste evenwicht tussen de algen en hogere vormen van plantengroei te handhaven. Het is reeds eerder vermeld in de cursus maar we willen het toch even meemelden. Veelal worden algen, misschien wel overdreven, weinig getolereerd. Algen dragen, indien ze niet de overhand nemen, bij tot de natuurgetrouwe weergave van de vissendoos.


 

1. Oorzaak.

De meeste algen hebben dezelfde oorzaken: namelijk een overaanbod aan opgeloste voeding in het water. Dit ligt over het algemeen aan het feit dat de meeste aquaria overbevolkt zijn en/of  dat er overgevoerd wordt. Zeker bakken met een ondermaatse plantengroei zullen vroeg of laat (eerder vroeg) last krijgen van algen. Bij een goed beplant aquarium nemen de planten het voedselaanbod op zodat de algen bijna geen kans krijgen om te groeien. Ook een tekort schietend filtersysteem kan de oorzaak zijn van de overweldigde groei van de algen.

Hoe men ook de algen bestrijd, begin nooit met chemische oorlogvoering. Dit lost het probleem niet op, in tegendeel. De algen verdwijnen niet maar gaan kapot en ze blijven dus in het aquarium zitten. Deze beginnen te rotten wat terug hetzelfde probleem zal geven als ervoor. Men neemt de oorzaak van de algen niet weg, dus zal er nooit verbetering komen. Men moet de oorzaak van de plaag zoeken en zo de algen bestrijden.


 

2. Groene algen.

Groene algen zijn algen die zich voornamelijk op de ruiten van het aquarium vastzetten. De oorzaak hierbij ligt over het algemeen bij de belichting van de bak en invallend licht op het aquarium.

Men kan ze het best verwijderen door middel van een algensteker (opletten voor de siliconeranden!, meer hierover in deel 6). Men kan ze van de bladeren halen door het blad voorzichtig tussen duim en wijsvinger af te strijken.


 

3. Draadalgen.

Draadalgen herkent men aan de groene draden aan plant of steen. Ze zijn een indicator voor goed aquariumwater maar mogen zeker niet de overhand nemen, daar zij de planten verstikken.

Men kan ze mechanisch verwijderen door middel van een houten stokje waarmee men de algen uit het water draait. Deze algen hebben dezelfde behoeftes als uw planten dus hardnekkige maatregelingen zullen ook uw aquariumplanten schaden.

 

4. Bruine algen.

Bruine algen zijn zeer gemakkelijk te herkennen doordat ze qua kleur helemaal afwijken van welke andere alg ook. U dacht het al, ze zijn bruin. De oorzaak hiervan is een onvoldoende belichting van de bak en een te hoge pH.

Bij het optimaliseren van de verlichting zullen deze algen spontaan verdwijnen. Slakken en poetsvissen zoals vliegende vos (Epalzeorhynchus siamensis), meervallen, Poecilia’s en dergelijke dragen ook bij de verdelging van deze alg. Volledig aangetaste aquaria zullen poetsvissen zeker niet doen ophelderen. Ze helpen alleen in het beginstadium van de alg.

  

5. Baardalgen.

Baardalgen zijn algen die zich zeer goed hechten aan decoratiematerialen en planten. Ze zijn zeer hardnekkig en kunnen tot 10 cm lang worden.

Bij aantasting van planten kunnen we alleen de aangetaste delen verwijderen. De uitbreiding ervan kunnen we ook tegengaan door middel van slakken en poetsvissen. De toevoeging van CO2 gedurende langere tijd heeft ook een heilzame werking.

 

6. Penseelalgen.

Penseelalgen beginnen uit één punt naar buiten te groeien zoals een penseel. Ze worden maximum 2 cm lang en hebben en zwartgroene kleur (zwarte penseelalgen), soms ook heldergroen (groene penseelalgen). Ze groeien vooral op decoratiematerialen, maar ook op harde planten.

CO2-bemesting gedurende langere tijd helpt, toch zullen we ze meestal mechanisch moeten verwijderen. De vliegende vos zou helpen tegen beginnende groene penseelalgen.


 

7. Blauwe algen.

Is zoals in hoofdstuk 2, deel 3 reeds vermeld het gevolg van het nitraatgehalte in het water. In een goed draaiende bak met veel planten zullen deze algen geen kans krijgen om tot ontwikkeling te komen. Indien men er toch last van heeft is het een gevecht van jewelste om er vanaf te geraken.

De algen zijn zeer gemakkelijk af te hevelen wat men dus het best zo veelvuldig mogelijk doet want die algen ruiken zeer sterk naar modder wat de charmes van uw aquarium sterk zal beïnvloeden in negatieve zin.. Toch zal dit niet zo snel te verwijderen zijn omdat blauwe algen sporen nalaat die dan het volgende offensief zullen leiden tot de verovering van de bak. Men kan het aquarium ook een week volledig verduisteren indien men geen planten staan heeft in de bak.

De beste methode is gewoonweg sterk groeiende planten in het aquarium inbrengen zoals zuurstofplanten en drijfplanten. Deze zullen heel wat nitraat verbruiken waardoor de alg geen kans meer krijgt om uit te groeien. Ziet u deze alg dan verminderen, dan is het aan te raden om ze eens af te hevelen waardoor u de bestrijding versnelt.

Indien men water kan verversen met een zeer weinig of niets aan nitraatgehalte, is het aan te raden om dit regelmatig te doen. De bodem regelmatig afhevelen en de vissen spaarzaam voederen dragen ook bij voor de verdelging van deze algen.


 

8. Slakken.

Slakken genieten van dezelfde populariteit als de algen, ze worden gemeden als de pest. Toch zijn het heel nuttige beestjes die heel wat opruimingswerken doen. Het zijn afvaleters en dragen zo hun steentje bij voor een mooi goed draaiend aquarium. Slakken mogen echter niet de overhand nemen tegenover uw vissen en planten.

Men kan ze het best mechanisch uit het aquarium halen. Het combinatiepreparaat FMC is, zoals reeds eerder vermeld in de cursus, schadelijk voor deze aquariumbewoners.

Aanmelden