Text Size

Starten met een aquarium DEEL 21

Starten met een aquarium
Deel 21 - Algen en slakken.
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

 

 

In de loop van de afgelopen delen hebben we de termen afhevelen, waterverversen en dergelijk meermaals vernoemd. Deze termen maken deel uit van de onderhoudsbeurten. Het aquarium onderhouden is een noodzaak om de bak proper en de bak draaiende te houden. Een bak draaiende houden bedoelen we hiermee, dat het biologisch evenwicht in de bak geen ernstige stoornissen ondervind zonder te grote manoeuvres uit de halen. Het vergt niet zoveel werk, dat hooguit een half uur tot een uur duurt (naargelang de soort van het onderhoud). In feite mag men dit geen werk noemen, want wees eens eerlijk: van welke hobby kan men 167h5 genieten en maar een half uurtje per week “werken” aan die hobby?

1. Het wekelijks onderhoud.

* Afhevelen:
De bodem en kienhout hevelt men het best wekelijks af om het vuil uit de bak te krijgen. Enkel bij aquaria zonder voedingsbodem voor de planten, is het aan te raden om de bodem meer met gerust te laten. Het afhevelen van de bak gebeurt terzelfdertijd met de waterverversing en wordt gedaan met een pvc-slang met een niet al te grote diameter (ongeveer 10 mm).

Een slang met een grote diameter heeft wel meer zuigkracht maar laat het water te snel uit het aquarium lopen waardoor men niet altijd de tijd heeft de volledige bak te doen. Een bijkomend nadeel hierbij is dat men veel van de bodembedekking zal meezuigen, wat ook niet de bedoeling kan zijn. Een te dunne slang heeft het nadeel dat niet al het vuil erdoor kan.

Men kan ook zelf een handig hulpmiddel maken om de bodem af te hevelen. Een aan de bovenkant afgesneden fles sluit men aan op de heveldarm en men duwt deze zeer lichtjes in de bodem. Het vuil wordt van tussen het grind gezogen en het grind blijft ter plaatse indien men de afgesneden fles niet te klein neemt (zo'n 5 cm is misschien wel voldoende). Men moet maar een beetje experimenteren.

* Waterverversing:
Waterverversen is zoals reeds eerder vermeld onontbeerlijk bij het houden van uw aquarium. Men ververst wekelijks ongeveer 25% van de waterinhoud. Te veel water verversen brengt het evenwicht van de bak in gevaar.

Het beste systeem van waterverversing is het druppelsysteem. Men laat het water van een kraan in de filter druppelen en men werkt met een overloop. Zo krijgt men een constante en trage waterverversing, wat ideaal is voor het aquarium. Het is vanzelfsprekend dat dit niet overal toepasbaar is, toch kan men dit bij het bouw en/of verbouwen van uw huis reeds in rekening gebracht worden.

Is het nodig dat men meermaals per week moet verversen (bijvoorbeeld bij vergiftiging van het water) dan vermindert men de hoeveelheid van het te verversen water.

Het is ook belangrijk om niet alleen het verdampte water bij te vullen. Opgeloste giftige stoffen in het water worden daarmee niet verdund. Ook zullen de planten geen bijkomende voedingszouten krijgen die in het verse water wel aanwezig zijn.


* Het schoonmaken van de vooruit:

Terwijl het water nog aan het weglopen is tijdens de verversing kan men zich bezig houden met het schoonmaken van de vooruit.
Er zijn diverse materialen op de markt verkrijgbaar om ruiten te kuisen. Het beste resultaat heb je toch met een gewoon schuursponsje waarmee je de vaat afwast. Het is vanzelfsprekend dat dit schuursponsje alleen voor aquariumgebruik mag gehouden worden (dit geld in feite voor al uw materialen, zoals emmers, darmen, enz ...). Detergenten in de bak is namelijk nefast voor het leven in uw bak.

Een ruitenkrabber is ook zeer heilzaam tegen het vuil op uw voorruit, maar men moet daar toch een beetje mee oppassen. Het is belangrijk dat de ruitenkrabber geen krassen maakt op de ruit. Dit kan gebeuren door het gebruik van slechte mesjes. Ook moet men er bij opletten dat men de siliconeranden niet beschadigt met de ruitenkrabber.
Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van magneten. Die magneten zijn bedekt met een laagje waarmee de ruiten gekuist kunnen worden. Zulke magneten werken goed tegen oppervlakkig vuil, maar wanneer er algen vastzitten op de voorruit schieten deze magneten wel iets te kort. Men laat deze magneten veel in het aquarium hangen. Dit is ten stelligste af te raden omdat de dichting van de magnetenhouder meestal niet 100% nauwkeurig is, waardoor men een loodvergiftiging kan krijgen in de bak.
* Visuele controle:
Het is heel belangrijk dat men tijdens het wekelijks onderhoud, de werking van de filter(s) en andere randapparatuur goed controleert. Dit word veelal vergeten en eerlijk gezegd: veelal blijkt dit achteraf niet nodig geweest te zijn. Het is maar als er iets misgaat dat de ramp niet te voorzien is. We hebben wel allemaal al meer gezweet dan bij het nazien van de randapparaturen.
AFHEVELEN + WATERVERVERSEN + SCHOONMAAK VAN DE VOORRUIT + VISUELE CONTROLE = 30 MINUUTJES.

2. De maandelijkse onderhoudsbeurt.

Een maandelijkse onderhoudsbeurt is in feite een meer uitgebreidere wekelijkse onderhoudsbeurt. Men herhaalt dus wat in punt 1 beschreven staat en indien nodig reinigt men de filterwatten van de filter (reeds besproken in deel 4).

3. De jaarlijkse grote kuis.

Jaarlijks uw bak overhoop halen om alles te kuisen is zeker niet aan te raden voor beplante aquaria. Indien men bijvoorbeeld een zwartwaterwortelbiotoopaquarium heeft, is zo’n onderhoudsbeurt wel mogelijk. Men haalt dan het kienhout uit het aquaria en geven die een grondige kuisbeurt. U zult zien dat het water dat van dit kienhout stroomt zwart is. Men doet dit tot het water helder wordt. Indien men gewerkt heeft met grind als bodembedekking, dan halen we er die ook even uit om eens goed uit te spoelen. U zult versteld staan welke vuiligheid u zult meespoelen uit het grind.

U ziet het al gebeuren: de ravage dat ontstaat door al dat verhuiswerk is niet te overzien. Gegarandeerd zult u moeten zoeken waar uw vissen zwemmen want het water zal zodanig bevuild zijn dat men geen centimeter diep ziet. Het is daarom aan te raden om, indien mogelijk, uw vissen tijdelijk over te zetten in een ander aquarium. Men wacht dan om de vissen terug te plaatsen totdat het water zijn mooie heldere kleur terug gevonden heeft.

Terwijl men nu toch bezig is met alles overhoop te halen is het zeer aan te raden om de filterpomp eens goed uit te kuisen. Kleine stukjes van de perlonwatte en kleine slakjes kunnen in de draaiende rotor zitten die naar verloop van tijd schade kunnen aanbrengen aan de filterpomp.

Aanmelden