Text Size

Aquarium houden, stap voor stap DEEL 7

Aquariumhouden, stap voor stap
Deel 7

door Romain Van Lysebettens, clubblad, extra dossier.

Australië

In onze vervolgreeks zijn we terecht gekomen in s'werelds kleinste vasteland (werelddeel) dat ten zuiden ligt van de evenaar en circa 7 miljoen vierkante kilometer groot is, namelijk Australië. De oorspronkelijke bevolking, de Aboriginals, werden er tijdens het koloniaal regime van de Engelsen verdreven en zoals de Indianen in Amerika, in onherbergzame reservaten gedumpt: gebieden zoals savanne en steppe waarin weinig leven te vinden is. Ter inleiding dit vleugje geschiedenis, dat moet kunnen in ons tijdschrift en dat laten we hier dan ook niet achterwege.

Maar goed,dit werelddeel spreekt misschien meer tot de verbeelding als we er de boemerang bijhalen, of spreken over dat eigenaardig buideldier, de kangoeroe en... mijn vrouw staat hier over mijn schouder te gluren en fluistert in mijn oor: "De 1435 ste aflevering van Buren..." Ok, dat ook... Laten we evenwel bij de aquaristieke aangelegenheden blijven en daar eventjes het een en 't ander gaan bekijken.

Als zoutwateraquariaan

We hebben er een van 's werelds mooiste natuurwonderen onder het zeeoppervlak, "Het Groot Barrièrrerif"; een enorm bolwerk van koralen die bijna loodrecht uit de Oceaan oprijzen. Op die koralen krioelt het van ongewervelde dieren en planten die er zich hebben op vastgehecht. In dat labyrint is er een buitengewone verscheidenheid aan kleuren, vormen en gedragspatronen van de meest merkwaardige vissen.

Nochtans is het mensDOM de laatste 10 tot 15 jaar zijn stempel gaan drukken op dit paradijs. Volgens sommigen is men reeds begonnen met de vernietiging ervan. Handelsbelangen, rechten op, toeristische exploitaties, het speelt allemaal een rol!!! Toch is die schoonheid onder water niet te evenaren, laat staan dat we het ooit zouden moeten renoveren...

Als zoetwateraquariaan

Nog eventjes aardrijkskundig bekeken. De zoetwaterwereld van Australië is geconcentreerd in het noorden en in het oosten. De grootste delen van het westen en het zuiden zijn geheel zonder rivieren, evenals het centraal gedeelte. Dat zou volgens mij wel eens een van de grote redenen kunnen zijn waardoor Australië lang (nu nog komt de informatie maar langzaam door) op aquaristisch gebied (zoetwater) niet zo van groot belang bleek te zijn. Met de komst echter van "THE RAINBOW FISH" waarbij de familie Melanotaeniidae de meest voorkomende en interessantste voor de aquaristiek zijn, zou er toch een heel grote doorbraak in de goeie richting zijn geschied !

Op hobbygebied zijn o.a. de volgende vissen, mits de nodige aandacht betrekkelijk goed te houden, we houden het hier echter maar bij een paar soorten:

 • Melanotaenia maccullochi: een van de populairste regenbogen momenteel verkrijgbaar. Zeker aan te bevelen voor de beginnende liefhebber van deze soorten. Temperatuur 22-26 graden Celsius, pH 6-7, grootte: 7 cm, vindplaats: Noordelijk deel, Jardine River.
 • Melanotaenia trifasciata: met zijn pastelachtige kleuren is dit een van de mooiste (voor mij toch), welke de naam "Regenboog" eer aan doet. Men heeft momenteel 3 varianten:
  - M.trifasciata van Arnhem Land.
  - M. " " Giddy River.
  - M. " " Coen River.
  Watertemperatuur 23-28 graden Celsius, pH 6.2 tot 7
 • Iriatherina werneri: een specialistenviske, best te houden in kleine groepjes in beplante aquaria. Zou eveneens voorkomen in brakwatergebieden.
  Watertemperatuur 22-29 graden Celsius, pH 6 tot 7
 • Pseudomugil gertudae: we komen hier terecht bij de"blue eyes", werkelijke juweeltjes, die ik toch zeker niet zou aanraden voor de beginnende liefhebber !
  Watertemperatuur 22-29EC, pH 6 tot 7

Bij het houden van al deze vissen wordt sterk de nadruk gelegd op de opstelling van de bak. Het invallen van het zonlicht in de vroege morgen zou positief zijn om het kweken te stimuleren. Tevens raden we aan, een tuiltje(s) mos(sen) aan te brengen in de bak waarboven vele van deze soorten de neiging vertonen om af te zetten. Andere soorten zoals vele katvisachtigen zouden we afraden, daar deze nogal groot en roofachtig uitvallen, en de brakwater bewoners bespreken we zeer zeker eens in een heel speciaal artikel, daar ik van menig ben dat het houden van deze soorten een hobby op zichzelf is.

Ik zou willen besluiten met U te vertellen dat mijn opzoekingen bij het schrijven en samenstellen van dit artikel me een andere kijk hebben doen krijgen op dit toch wonderbaarlijk land met zijn heel aparte fauna en flora. Hoe intrigerend een hobby wel kan zijn is me nogmaals heel duidelijk geworden. Maar ook...hoe weinig ik nog maar weet van die boeiende onderwaterwereld...

Bron: "Australian Native Fish for Aquariums" door R. Leggett & J.R. Merrick

Aanmelden