Text Size

Aquarium houden, stap voor stap DEEL 6

Aquariumhouden, stap voor stap
Deel 6

door Johan Van Lancker, clubblad, extra dossier.

Midden-Amerika:

Geografisch gezien is Midden-Amerika de land-engte tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het omvat van Noord tot Zuid de landen: Mexico, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama.

Geologische natuurlijke grenzen

Midden-Amerika wordt in het oosten en in het westen door twee zeeën omsloten, hierbij gaat het om warme watermassa's. De temperatuurverschillen hangen van veel faktoren af; zij wisselen met de geografische zones en de hoogten van de gebieden. Er worden voor Midden-Amerika drie gebieden bepaald.

 1. Het tropische gebied (het hete land): gemiddelde jaartemperatuur 25-30 graden Celsius.
 2. Het gematigde gebied hoogte 1000 tot 2000 m: gemiddelde jaartemperatuur 20-25 graden Celsius.
 3. Het koude gebied dat zijn nog hoger gelegen gebieden en uitgesproken koelere regionen.

Watertypes

In gans Zuid-Amerika kan de waterkwaliteit van rivier tot meer zeer verschillend zijn, afhankelijk van de bodem waarover hij vloeit. In het Amazonegebied van Zuid-Amerika zijn de rivierbodems gemiddeld zeer mineraalarm en door veel bodemvegetatie licht zuur.

Bij de Midden-Amerkaanse landengte met zijn zeer verschillende aard van ontwikkelingsfazen en zijn lange keten van gedeeltelijk nog actieve vulkanen is het anders. Aan de Atlantische zijde zijn er weinig, aan de stille zuidzee zijn er veel onrustige geologische zones.

Voor het grootste deel kan men het ontstaan van de hoge pH-waarden verklaren door de basische lava-uitworp bij vulkaanuitbarstingen.

De Verschillende gebieden

Van het noordelijk subtropisch gebied tot echt tropische gebieden in het zuiden. Het water is als regel vroeg in de morgen licht zuur die in de loop van de dag stijgt en de alkalische waarden bereikt. Dergelijke stijging is voornamelijk door de watervegetatie die 's nachts veel koolzuur produceren, waarbij dan de P.H. daalt, en wanneer in de loop van de dag de plantengroei sterk versneld verbruikt wordt door de waterplanten. Dit procJdJ gebeurt uiteraard sneller in tropische gebieden dan in gematigde gebieden.

Een aantal gebieden met hun gegevens

1. Het hoogland (altiplano) van Mexico

 • Vissoorten hooglandkarpers (familie goodeimae), levendbarenden, cichliden.
 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 26 tot 42 graden Celsius
 • Watertemperatuur 22 tot 29 graden Celsius
 • DH 26 tot 54°
 • KH 6 tot 18
 • Microsiemens 225 tot 3400

2. Schiereiland van Yukatan

 • Bestaat hoofdzakelijk uit kalkgesteenten .
 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 23 tot 42 graden Celsius
 • Watertemperatuur 21 tot 29 °C
 • DH 8 tot 55°
 • KH 7 tot 10
 • Microsiemens 365 tot 4000
 • Ph 7 tot 8,5.

3. Zuid Oost Mexico en Guatemala

 • Bodem uit kristallengesteenten.
 • Interessant voor levend barende vissen.
 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 21 tot 34 graden Celsius
 • Watertemperatuur 24 tot 31 graden Celsius
 • DH 5 tot 15°
 • KH 4 tot 7
 • Microsiemens 160 tot 550
 • Ph 8

4. Honduras

 • Bestaat bijna volledig uit gebergten, verdeeld zijn water in drie zones.
 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 23 tot 32 graden Celsius
 • Watertemperatuur 23 tot 29 graden Celsius
 • DH 0 tot 8°
 • KH 0 tot 8
 • Microsiemens 35 tot 230
 • pH 4,9 tot 9,5

5. Nicaragua

 • Het binnenland van Nicaragua is voor de aquariaan zeer interessant omdat er hier een concentratie is van bekende aquariumvissen, voornamelijk de grotere cichlidensoorten.
 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 27 tot 40 graden Celsius
 • Watertemperatuur 27 tot 37 graden Celsius
 • DH 3 tot 18°
 • KH 3 tot 21
 • Microsiemens 290 tot 4000
 • Ph 7,2 tot 9

6. Costa Rica

 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 25 tot 34 graden Celsius
 • Watertemperatuur 24 tot 30 graden Celsius
 • DH 0 tot 8°
 • KH 0 tot 8
 • Microsiemens 50 tot 51
 • Ph 6,4 tot 9

7. Panama

 • Waterwaarden van verschillende stromen en meren.
 • Luchttemperatuur 22 tot 33 graden Celsius
 • Watertemperatuur 24 tot 30 graden Celsius
 • DH 0 tot 12°
 • KH 0 tot 13
 • Microsiemens 120 tot 350
 • pH 4,3 tot 8,1

Vissoorten

In onze aquaria worden voornamelijk uit dit gebied gehouden:

- de eierleggende tandkarpersoorten: Cubanichthys cubensis en een aantal soorten Rivilus.

- voornamelijk de levendbarende tandkarpersoorten, t.t.z. het zijn eigenlijk de vissen waarmee bijna iedere aquariaan gestart is zoals Poeciliasoorten (Black Molly, zeilvinkarpers, gupjes), Xiphophorus (zwaarddragers en dergelijke). Er wordt dikwijls aangeraden bij deze vissen zout aan het water toe te voegen omdat het brak watervissen zouden zijn. Dit mag men echter niet veralgemenen.

Qua cichlidensoorten komen voornamelijk de Cichlasomasoorten voor, waarvan de Parapeteniasoorten ruim 30 cm lang worden.

Conclusie

Nog meer dan voor Zuid-Amerika blijkt dat de diversiteit de uitersten in waterkwaliteit en biotopen van Midden-Amerika groot is. Het is dus zeker aan te raden om, niettegenstaande het grote aanpassingsvermogen van onze vissen de lectuur te raadplegen als we een bepaalde soort willen houden.

Bron Hans J. Mayland "Mittelamerica cichliden und lebenbärende"

Aanmelden