Text Size

Starten met een aquarium DEEL 10

Starten met een aquarium
Deel 10 - Australië«.
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

 

1. Regenbogen.

Regenbogen zijn scholenvissen die verkommeren als ze alleen gehouden worden. Men moet ze daarom steeds in een schooltje van minstens 6 dieren houden. Het aquarium moet een goede randbeplanting hebben want, de dieren zijn levendige zwemmers die veel zwemruimte nodig hebben. Als schuilplaats voor jonge dieren wordt een klein deel van de oppervlakte met drijfplanten bedekt. Dit mag echter maar een klein deel van het wateroppervlakte zijn want regenbogen zijn echte zonnekinderen en verlangen dus veel licht. Bossen javamos zijn geschikt als afzetsubstraat. Bijna alle soorten voelen zich thuis in matig hard tot hard, basis water. Regelmatige waterverversing is belangrijk; bij slechte watercondities verliezen de dieren snel hun mooie kleuren. De balts van de mannetjes van de regenbogen vindt meestal plaats in de ochtenduren wanneer de zon op het aquarium invalt (opgelet van de algaanslag op de ruiten). Dan belonen ze u met de mooiste kleurenpracht. Net zoals blauwoogjes zetten regenbogen elke dag eieren af gedurende een langere afzetperiode. Regenbogen stellen vers levend voer zeer op prijs. Droogvoer wordt alleen als bijvoer geapprecieerd.

* Melanotaenia trifaciata:
Deze 12 cm grootte vis vindt men in diverse kleuren. Dit zijn niet altijd kweekvarianten want, de kleur van deze vissen hangt sterk af van hun afkomst.

* Melanotaenia boesemani:
Dit is een goede gezelschapvis die een lengte kan bereiken van 14 cm. Hij is afkomstig van het Ayamura-meer en is wel de meest gekende regenboog.

Aanmelden