Text Size

Starten met een aquarium DEEL 9

Starten met een aquarium
Deel 9 - Azië«.
Auteurs Johan De Coninck (Aquarianen Gent), Freddy Lievens en Lieven Valcke.

1. Labyrinthvissen.

Deze vissen zijn erg fascinerende dieren met schitterende kleuren. Bovendien stellen ze weinig eisen aan de waterkwaliteit daar ze in de natuur in sterk vertroebeld en zuurstofarm water leven. Deze vis kan dit omdat hij uitgerust is met een orgaan waarmee hij zuurstof uit de lucht kan nemen, het zogenaamde labyrinth. Belangrijk daarbij is dat de temperatuur net boven het water dezelfde waarde moet hebben als de temperatuur van het water zelf. In een dichtbeplant aquarium met drijfplanten, weinig stroming en water met een zuurtegraad rond het neutraal en zacht tot matig harde totale hardheid en deze vissen laten hun mooiste kleuren zien zoals weinig andere doen. De reden waarom deze vissen van weinig stroming houden is dat deze vissen schuimnestbouwers zijn. Deze nesten bouwen ze tussen de drijfplanten, bij sterke stroming zouden deze schuimnesten kapotgemaakt worden. Om ze te doen paren heeft men niet veel werk nodig. Men draait de verwarming een graad of twee hoger en lap, ze beginnen aan het liefdesspel. Zelfs indien men niet van plan is om echt te kweken met deze vissen zou men dit regelmatig moeten doen want hun liefdesspel is een echt vuurwerk.
Men zorgt wel voor schuilplaatsen want na de kuitafzetting wordt het wijfje verjaagd door het mannetje en kan zo het wijfje ernstige beschadigingen oplopen.

* Blauwe goerami of blauwspat (Trichogaster trichopterus):

Trichogaster leeri - Diamantgoerami
Deze 12 cm groot wordende vis is een zeer kalme vis en wordt daarom het best niet gehouden met vinnenbijtende barbelen. in de handel zijn net zoals bij vele labyrinthen veel kweekvariÃëteiten aangeboden.

* Diamantgoerami (Trichogaster leeri):
Even groot als de blauwe goerami toch veel mooier gekleurd en met witte stipjes bekleed.

* Honinggoerami (Colisa chuna):
Zeer kleine goerami (4,5 cm), wordt het best gehouden met kleine vissen. In de handel zijn deze vissen grijs. Pas in een goed aangeplant aquarium komen de kleuren tot hun recht.

* Dwerggoerami (Colisa lalia):
Ook een kleine vis (6 cm) maar is prachtig gekleurd. Let wel op! In de handel wordt er vaak een oranje-rode goerami aangeboden, dit is een kweekvorm die veel minder aantrekkelijk is dan de originele.

* Siamese kempvis (Betta splendens):
Ieder liefhebber heeft deze vis wel eens gehad. Een zeer mooie vis die in vele kleurenvariëteiten aangeboden wordt. Men houdt het best één mannetje in één aquarium anders wordt het een gevecht op leven en dood.

* Paradijsvis (Macropodus oppercularis):
Deze vis houdt men het best met robuuste vissen. De paradijsvis heeft een prachtige staartvin die bij de balts tot uiting komt.

* Zoenvis (Helostoma temmincki):
Grote labyrinth die tot 30 cm groot kan worden. Kleine vissen als gezelschap zijn uit den boze en het aquarium moet ingericht worden met robuuste planten. Er zijn ook roze zoengoeramis verkrijgbaar. Dit is een van de weinige labyrinthen die geen schuimnest bouwen.

* Chocoladegoerami:
Dit is een labyrinthvis die zeer zuur water en zeer zacht water verlangt.

2. Cichliden.

* Etropolus maculatus:
Een niet zo grote cichlide (10 cm) die in brakwater leeft. Zijn broer Etropolus suratensis wordt een stuk groter (45 cm)

3. Barbelen.

Barbelen zijn ook graag geziene gasten in de aquaristiek zowel bij de onervaren- als ervaren aquariaan. Indien men een beetje aandacht besteedt aan de verzorging en de waterkwaliteit zijn deze vissen u zeer dankbare gasten. Ze eisen wel een dichte randbeplanting waardoor er veel zwemruimte ontstaat. Ze worden het best niet te fel belicht (met uitzondering van de Brachydanio-soorten) en moeten in scholen gehouden worden. De watersamenstelling voor barbelen is de volgende: pH 6 tot 7; 8 tot 12 DH. Als planten voor aquaria met barbelen zijn Cryptocoryne soorten onontbeerlijk.

* Kegelvlekbarbeel (Rasbora heteromorpha):
Deze 4,5 cm kleine vis komt uit Zuidoost-Azië«. Kleine Cryptocorynes worden als afzetplanten gebruikt.

* Dwergrasbora (Rasbora maculata):
Een heel klein rasboraatje van 2,5 cm die dus ook alleen kleine vissen als gezelschap verdraagt. Ze stellen veel eisen aan de waterkwaliteit en voelen zich het best in een aquarium met weinig stroming. Deze Rasbora kunnen in heel kleine aquaria gehouden worden.

* Knipstaartje (Rasbora trilineata):
Heel plezante vis om bezig te zien door het knippend staartje. Door zijn 15 cm lange lichaam vraagt hij toch al gauw een bak van zo'n 120 cm lang en het liefst bevolkt met levendige soorten.

* Sumatraantje (Puntius tetrazone):
Dit verbluffend mooi dier heeft één nadeel. hij durft nogal eens in de vinnen bijten van trage vissen. Hij wordt 7 cm groot en mag zeker niet ontbreken in de gezelschapsbak. Puntiussoorten durven nogal eens in de bodem woelen en daarom is een zachte bodem geen overbodige luxe bij deze vissen).

* Purperkop (Puntius nigrofasciatus):
De pracht van deze dieren is zeer moeilijk te beschrijven, houdt ze eens, zorg voor een goede waterkwaliteit en ze bedanken u met het mooiste purper dat men in de aquaristiek kan zien.

* Zebrabarbeel (Brachydanio rerio):
In tegenstelling tot vele andere barbelen verlangt deze vis veel stroming en veel licht.

Botia macracantha - Clownbotia

* Dwergbotia (Botia sidthimunki):
Hele mooie botia die men niet erg veel ziet bij de handelaar, toch zijn ze de moeite om te houden.

* Clownbotia (botia macracantha):
Een vrij grote botia (tot 20 cm) die men zeker moet voorzien van schuilplaatsen. Doet men dit niet dan is er binnen de kortste keren ruzie tussen de Botias onderling. Het nadeel daarvan is dat men deze vis niet erg veel ziet. Men kan soms denken dat men deze vis verloren heeft en dat hij geconsumeerd is door de andere vissen, plots na wekenlange afwezigheid duikt hij ineens terug op.

* Vliegende vos (Epalzeorhynchus siamensis):
Een vis die ook stroming kan verdragen en die vooral gehouden wordt om zijn algengrazende eigenschap.

* Vuurstaart (Labeo bicolor):
Voor elk van deze dieren voorziet men een schuilplaats want ze sterk territoriumvormend. Het best houd men slechts één exemplaar.

Aanmelden