Text Size

De komst van het evenwicht

De komst van het evenwicht
Pol Dauwe, Aquarianen Gent.

Wanneer drie mensen samen zijn, zijn er soms drie verschillende meningen en dat is maar goed ook. Mochten we altijd dezelfde mening over iets hebben, dan zou het leven heel saai zijn en zouden we niets hebben om over te praten. Iedereen heeft derhalve het recht zijn eigen mening of overtuiging te poneren en te verdedigen. Het gaat echter grondig verkeerd als men woorden begint te gebruiken als "de enige juiste waarheid" of woorden als "moeten" enz. Dit wil zeggen als men zijn visie aan iemand anders wil opdringen.

In de kunst van het aquarium houden mag men slechts dan van moeten spreken als men wijst naar de verplichting die de natuur ons oplegt. Namelijk respect te hebben voor de diertjes die we willen houden en hun de noodzakelijke biologische parameters bezorgen die zij specifiek nodig hebben. Wanneer men dat niet kan of wenst te doen, laat men die visjes beter aan iemand anders over.

Wanneer men deze door de natuur opgelegde verplichtingen nakomt, zorgt men voor het welzijn van zijn dieren. Alle andere regels zijn door de mensen verzonnen en dienen enkel voor het belang of het plezier van de mensen. Geloof me, ik heb niets tegen een mooi aangeplant aquarium, maar de vissen hebben er lak aan, zolang de planten maar aanwezig zijn. Ik heb niets tegen een biotoopaquarium, ik hou er van. Ik heb niets tegen een speciaal- of streekaquarium; ik zal het zelf trachten op te zetten. Waar ik iets tegen heb, zijn de mensen die denken dat het zo moet zijn bij iedereen. Niets is minder waar. Want ook heb ik niets tegen het natuuraquarium.

Wat is een natuuraquarium?
Dat is een natuurlijk verantwoord aquarium.
Voldoende ruimte voor de vissen (geen overbezetting)

 1. De juiste waterkwaliteit (pH, KH, GH)
 2. De juiste temperatuur
 3. De juiste voeding
 4. Het juiste of aangepaste gezelschap
 5. De juiste aankleding (schuilplaatsen, zand, schelpen, planten, enz.)

Al deze parameters zijn terug te vinden in het natuurlijke habitat van de gehouden vissen. Het punt waar het me nu om gaat is punt vijf met betrekking op het gezelschap. Wat wordt daarmee bedoeld in een natuurlijk verantwoord aquarium?

 1. Vissen die elkaar geen schade berokkenen
 2. Moeten de vissen wel of niet in groep worden gehouden?
 3. Vissen die elkaars territorium respecteren (bodembewoners, of bewoners van de middelste laag enz)
 4. Al deze punten zijn in een natuuraquarium belangrijker dan de streek waar de oorspronkelijke voorouders thuis waren (in vele gevallen al vele generaties geleden).

  Wanneer men aan deze noodwendigheden voldoet, zullen de vissen zich volkomen op hun gemak voelen en een eventuele diamantzalm zal er geen probleem mee hebben, noch enig nadeel van ondervinden dat in hetzelfde aquarium ook een kegelvlek rondzwemt. Beide vissen krijgen een perfecte omgeving en verzorging aangeboden. Moet kunnen! Dieren met dezelfde biologische noden zijn volstrekt verenigbaar in het natuuraquarium. Wanneer men zegt dat deze mensen niet goed bezig zijn, dan is er geen enkele zeewaterliefhebber goed bezig.

  Een paar dagen geleden zag ik goudvissen samen met Ancistrussen. Dat is vloeken omdat alle biologische noden van ofwel de ene ofwel van de andere soort volkomen genegeerd worden. Alle andere criteria mogen voor mijn part gehanteerd worden, maar geen enkel mag worden vooropgesteld als het ene ware geloof. Ook bij de andere criteria die aanspraak willen maken op "goed bezig zijn" zal eerst en vooral gekeken worden naar biologische noden.

  Waar ik problemen mee heb zijn mensen die vol fierheid komen vertellen dat ze bijvoorbeeld hun discussen of congozalmen hebben aangepast aan het leidingwater (je moet ze dan eens goed bekijken (die vissen!)). Die vissen moeten zich niet aanpassen; het zijn wij die de omstandigheden moeten aanpassen.

  Wanneer wij ons aanpassen aan de natuur (zo goed als mogelijk) en aan elkaar (ook niet gemakkelijk!), dan zullen zowel onze vissen als wijzelf er goed bij varen.

Aanmelden