Text Size

Wanneer is men liefhebber? Wanneer is men verzamelaar?

Wanneer is men liefhebber? Wanneer is men verzamelaar?
Vandewege André, Aquarianen Gent.
Originele datum van publicatie: oktober 1973.


Reeds lang stel ik mij deze vraag. Na de tentoonstellingen van Wetteren en Aalter is het me duidelijker dan ooit naar voren gekomen. Op beide tentoonstellingen zijn enorme inspanningen gedaan om aan te tonen wat een aquarium houden is en moet zijn. Ik ga hier geen kritiek uitoefenen op de kleine verbeteringen die men nog zou kunnen aanbrengen bij dergelijke groots opgevatte ondernemingen.

Ik wil enkel aantonen tot wat een echte liefhebber in staat is. Men kan van zijn aquarium een pronkstuk maken en wel op een zodanige manier dat plant en dier volkomen een prachtig geheel vormen. Volgens mijn oordeel is de echte liefhebber diegene die zich voortdurend afvraagt hoe en op welke manier hij plant en dier kan samenbrengen zonder het gevaar te lopen het één of ander de bovenhand te laten halen en alzo een ongunstig leefmilieu te scheppen.

Het moeten niet altijd grote aquaria zijn. Men heeft dat duidelijk gezien op beide tentoonstellingen. De echte liefhebber tracht met bescheiden middelen toch een pronkstuk te maken. De verzamelaar van planten en vissen daarentegen doet geen enkele inspanning. Die verlangt enkel een glazen bak waarin zoveel mogelijk vis en zo weinig mogelijk planten zijn. Wat daarin gebeurt, laat hem koud. Regelmatig worden de dode vissen en afgestorven planten vernieuwd, zonder zich maar ooit af te vragen: "Waarbij komt dat?"

Het is triestig dergelijke mensen te ontmoeten die zich nog liefst voor aquariumliefhebber laten doorgaan. Ik weet het, men mag van sommige mensen geen grote inspanningen vragen, want het is immers maar een hobby. Maar ik ben ervan overtuigd: als deze mensen enkel maar de raad opvolgen die hen gegeven wordt op de vergaderingen van de verschillende clubs, zij betere resultaten zullen bekomen dan voorheen.

Ik kan niet genoeg de nadruk leggen beste liefhebbers, elk levend wezen heeft recht van bestaan, hetzij plant, hetzij dier. Het is heus niet zo moeilijk, een goede raad, een beetje goede wil en alles komt zo voor mekaar.

Beste aquarianen, laten we geen verzamelaar zijn die er een ordeloze boel van maakt, maar werkelijk liefhebber. Als we ons even de moeite getroosten om na te gaan wat een echte verzamelaar doet, dan stellen we vast dat deze personen toch een bepaalde orde hebben in hetgeen ze verzamelen. Deze personen gooien niet ALLES samen in één doos, maar rangschikken alles zodat ze een overzicht krijgen in hun verzameling. Dit zijn de echte liefhebbers.

Laten we ook zo wezen, dit kan met bescheiden middelen en een beetje goede wil. Personen die niet akkoord gaan met dit artikel krijgen recht van antwoord op de volgende vergadering of in ons clubblad.

Dank u voor de belangstelling.

Aanmelden