Text Size

Hoe houd ik mijn vissen gezond?

Hoe houd ik mijn vissen gezond?

André De Jonghe, Aquarianen Gent


Deze titel kon even goed geweest zijn: "Hoe vermijd ik visziekten?"  Visziekten kun je nooit volledig bannen, maar het is de bedoeling ze tot het minimum te herleiden. Het respecteren van een aantal regels zal je veel ellende besparen:

Filtering.
Het gebruik van een filter is er op gericht een zo gunstig mogelijke toestand in het water te creëren voor onze biotoop (zowel voor de planten als de vissen). Een goede kennis van de dieren en de planten die wij willen houden is op zijn minst vereist. Sommige soorten houden van alkalisch, andere van zuur, terwijl nog andere van neutraal water houden. Wij kunnen het water chemisch beînvloeden door gebruik te maken van bepaald filtermateriaal en/of decoratiemateriaal: zo maakt turf het water zuurder terwijl keramiekpijpjes de hardheid van het water verhogen. Maanstenen als decoratiemateriaal beïnvloeden tevens het water.

Filtermateriaal werkt pas optimaal wanneer dat over een zo groot mogelijk oppervlakte beschikt waarop de bacteriën zich kunnen vasthechten. Een filter dient tevens te zorgen voor de biologische afbraak van afvalstoffen zoals rottend voedsel, afgestorven planten en uitwerpselen van de vissen. Bij gebrek aan goede filtering riskeert men te hoge ammonia-, nitriet- en nitraatwaarden die de kans op visziekten in de hand werken.

Planten vervullen door hun zuiverende werking eveneens een belangrijke rol in het aquarium en de vijver: de moerasvijverfilter is een begrip geworden. Mechanische filtering zorgt voor het verwijderen van zweefvuil. Door het onttrekken van uitwerpselen van de vissen aan het water zorgt deze filtering ook voor een verminderde belasting van de biologische filter. Snelfilters met filterpatronen voldoen zeer goed aan deze vereisten (Eheim, Tunze, Hagen enz.: deze bevordert tevens de waterbeweging. De filtermassa dient regelmatig uitgespoeld, zo niet blijven de afvalstoffen in de biotoop aanwezig. Dit geldt ook voor de combifilters.

De reiniging van de biologische massa dient zeer omzichtig te gebeuren: best is deze lichtjes uit te spoelen in een emmer, gevuld met aquariumwater. Grote visbezetting vereist een grote filter met aangepaste pomp. Bij het opstarten van een vijver of aquarium is het sleutelwoord: geduld. Naargelang het type aquarium of vijver is de inloopperiode minimum 14 dagen of langer. Men kan het ontwikkelen van bacteriën helpen door er filtermateriaal en/of water van een bestaande, gezonde biotoop aan toe te voegen.

Temperatuur.
Belangrijk voor zowel aquarium- als vijvervissen. Hier geldt ook het motto: ken je dieren!  Opgepast voor de aanschaf van vijvervissen in een koude periode: naast quarantaine, zie verder, dienen we ook een temperatuurgewenning aan het koudere vijverwater toe te passen: de dieren komen dikwijls uit beschutte bakken bij de handelaar.

Quarantaine.
Hierdoor vermijd je veel problemen! Door de pas aangekochte dieren in een afzonderlijke bak te plaatsen kun je hen beter observeren en eventueel ingrijpen zonder dat je andere dieren besmet geraken. Preventief behandelen met medicatie is uit den boze: je creëert een bijkomende stresssituatie en bij onjuiste dosering verhoog je de resistentie tegen geneesmiddelen.

Ook planten kunnen ziekten meebrengen: goed afspoelen en een kort zoutbad doen wonderen.

Voeding.
Gepaste kwaliteitsvoeding is zeer belangrijk! Afwisseling in de voeding verhoogt de weerstand van de dieren. Controleer de samenstelling van de voeding op de verpakking: welke vitaminen en in welke mate zijn ze aanwezig? Wat is het percentage toegevoegde spirulina bij groenvoer? Vermijd overvoeding want hierdoor wordt de filter extra belast.

De laatste jaren is er een nieuw type voeding op de markt gekomen waaraan probiotica is toegevoegd. Probiotica komt van het Grieks en betekent: Voor het leven. Met dit product kan op een biologische wijze een aantal ziekten vermeden en/of bestreden worden. Er zijn al probiotica op de markt die werken tegen Aëromonas en Pseudomonas; twee bacteriën die de gatenziekte veroorzaken. In dit geval bestaan de probiotica uit goedaardige bacteriën die hetzelfde voedsel eten als de kwaadaardige Aëromonas en Pseudomonas bacteriën.

Behandelen van visziekten.
Als er, ondanks al deze voorzorgsmaatregelen toch ziekten uitbreken, is een juiste diagnose vereist. Dit kan op verschillende manieren:
uiterlijke verschijnselen waaronder ook het gedrag van de vissen;
diepgaand onderzoek zoals: autopsie, microscopisch onderzoek o.a. van uitwerpselen, enz.

Indien men zelf niet over de voldoende kennis beschikt ga dan niet experimenteren maar raadpleeg een ervaren aquariaan of een bekwame handelaar of een gespecialiseerde veearts.
In de dierenkliniek in Merelbeke kan men een afspraak maken bij veeartsen die over de vereiste kennis beschikken.

Vermijd stress bij jezelf maar ook bij je dieren!

Aanmelden