HISTORIEK VAN DE VERENIGING

history1

De historiek van onze vereniging begint in 1963 en tijdens die bewuste aanloopperiode stonden mensen zoals Lievin Van Hove, A. De Zutter, Willem Mortier en enkele anderen aan de geboortewieg. Het was zoeken naar een eigen imago en een komen en gaan van mensen die zich geroepen voelden om tot het bestuur toe te treden.

 
history2

Stilaan echter vormde zich een harde kern van liefhebbers die de aquaristiek hoog in hun vaandel droegen. Onder impuls van voornamelijk onze ere-voorzitter Dhr. Marc Boulaert begon de spreekwoordelijke bal te rollen en werden ideeën en initiatieven uitgewerkt en verwezenlijkt. Aansluiting bij de overkoepelende BBAT, een eigen tijdschrift, maandelijks twee vergaderingen waarvan één specifiek voor cichlidenfanaten, uitstappen naar aquaristieke evenementen. Dit zijn er nog maar enkele van...een bewijs dat de Aquarianen Gent de wind in de zeilen kreeg.

 
history4

Eén uitdaging was echter nog niet verwezenlijkt...tentoonstellen, met de hobby naar buiten komen, LATEN ZIEN waarmee men bezig was! De eerste stappen werden schuchter ondernomen in Het Neerhof, vervolgens kwamen we in het Schoolmuseum van Michel Thierry (nu de wereld van Kina) terecht en in de GRS aan de Watersportbaan...stuk voor stuk mijlpalen in onze geschiedenis! Na dit laatste showgebeuren (1988) ontstond het gevoel dat er nood was aan een eigen clublokaal, we waren al teveel moeten verhuizen met hebben en houden...en de oplossing werd gevonden in de Aaigemstraat. Al snel, door medewerking van enkele noeste vrijwilligers die er hun vrije uurtjes aan opofferden om er iets knap van te maken, mochten we de deuren openen en ons de trotse bezitters noemen van een lokaal. We waren er..dachten we...maar mooie liedjes duren echter niet lang, want in september 1989 verwoestte een korte, doch hevige brand onze gehele inboedel! weggesmolten apparatuur en zwartgeblakerde muren boden een troosteloze aanblik...Wie dacht dat we de moed zouden opgeven, rekende verkeerd, want dankzij inspanningen van elen, heropenden we in januari 1990 een nog mooier heropgebouwd lokaal...we waren terug en hoe! In 1992 ging in samenwerking met de Plantentuin van de Gentse Rijksuniversiteit onze eerste AQUARIANA-tentoonstelling van start. Een evenement dat geboren werd uit de creativiteit en de immense inzet van de vele helpende handen. Een tentoonstelling die er mocht wezen. Dat lieten 12.000 bezoekers blijken door hun positieve belangstelling, werkelijk iets om nooit meer te vergeten.

history3

AQUARIANA'92 was  de aanzet van een enorme ledenuitbreiding, op sommige momenten was ons lokaal  werkelijk te klein, sommigen dachten zelfs aan uitbreiding. Vooral na onze fameuze uitstap richting het Lübbecke-Museum te Dusseldorf, met niet minder dan 3 autobussen! Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn... Na 5 jaar euforie waren we vast van plan om er terug nieuw leven in te blazen, dat moest kunnen! AQUARIANA'97 ging door, opnieuw in de prachtige omgeving van de Gentse Plantentuin, om een tentoonstelling te realiseren waar iedereen, van leek tot echte aquariaan zijn gading kon vinden. Met terug meer dan 10.000 bezoekers, dachten we te zijn geslaagd in onze opzet, mede dankzij medewerking van BBAT, Cichlidae en de zusterverenigingen van OVAT en VATK en de vele tentoonstellende leden van onze club.

Debelec.jpgPoisson-dor.jpgStandaert.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpgWebdesign.jpg
AquaValley.jpgHayo.jpgBakkerij-Van-Huffel.jpgProxy-Delhaize-2018.jpgtPassantje.jpgDHondt.jpg