Text Size

Cryptocoryne griffithii

Cryptocoryne griffithii
Ph.Van Iersel - Pristella Schoten.

Familie : Araceae
Herkomst
: Maleisisch schiereiland en Sumatra. Vooral in langzaam stromende beken in het oerwoud. Ook komen meldingen van Indonesië en Zuid-Thailand binnen.
Beschrijving
: Het is een hoge en grootbladige plant met krachtig ontwikkelde wortels. De stevige bladstengels met een goed ontwikkelde bladschede zijn ongeveer 15 cm lang. Deze lengte varieert naargelang de waterstand. De bladschijf is eirond , 5 tot 10 cm lang en 3 tot 5 cm breed. De bladrand is vaak zwak gegolfd.
De top is puntig of stomp en de voet is afgerond en zwak hartvormig. Vaak zitten ze assymetrisch op de bladsteel. Aan beide zijden van de middennerf lopen 2 tot 3 gebogen zijnerven.
Deze nervatuur is zeer duidelijk te zien. De kleur van de bladeren is aan de bovenzijde fluweelachtig groen , terwijl de onderzijde lichter van kleur is en niet zelden purper ge-aderd of gevlekt.

Verzorging: Cryptocoryne griffithii is een tamelijk moeilijk houdbare plant. Nieuw geïmporteerde planten bloeien gemakkelijk maar doen dit nadien nog maar zelden. Schijnbaar kunnen ze de concurrentie met andere planten niet aan in een aquarium en verliezen ze snel hun vitaliteit.
Door zijn hoogte is de plant enkel geschikt als achtergrondbeplanting. De bloeikolf is in totaal ongeveer 15 cm groot, de buis 2 tot 8 cm en de vlag ongeveer 1,5 cm. Deze laatste is eirond en aan de voet verbreed. Ze is nauwelijks gedraaid, versmalt vrij snel en loopt uit in een kort staartje van ongeveer 1 cm groot.
Vanbinnen is de vlag wrattig en purper gekleurd. De wijde keel is eveneens purper met een smalle nmaar duidelijke kraag. De sluitklep is vrij groot. De soort zou ook vaak submers bloeien en dit zelfs bij lagere temperaturen.
De vermeerdering gebeurt via uitlopers.

Synoniemen: Cryptocoryne zukalii en dit volgens De Wit, daar Jacobsen het als een andere soort blijft beschouwen.

Het is een plant die moeilijk te onderscheiden is van aanverwante soorten zoals : C. cordata - C. purpurea - C. grabowski. Nauw verwant zijn ook de C. jacobsenii, de bloeiwijze heeft echter een lichtkleurige keel die met purperen puntjes is bezaaid. Ook C. zewaldiae is duidelijk verwant. Bij deze is de spatha opvallend veel korter en is de stempel sterk verschillend.

Aanmelden