Text Size

De nieuwjaarsreceptie (2007): een gigantische ledenfeest

De nieuwjaarsreceptie (2007): een gigantische ledenfeest

De Coninck Johan, Aquarianen Gent.

De eerste ledenbijeenkomst van het jaar is er traditioneel eentje om de vingers bij af te likken, letterlijk dan. Onze welgekende dames zullen ook dit jaar een fantastische nieuwjaarsreceptie ineen boksen. U weet wat je te wachten staat. Opdat deze avond garant staat voor een overvol lokaal en de spreker van dienst van heel goede aard moet zijn om boven deze massa uit te komen, hebben we besloten om dit jaar geen voordracht te geven tijdens de nieuwjaarsreceptie. Is er dan helemaal niets te doen? Neen, natuurlijk wel. Aquarianen Gent draait nu toch al een hele tijd mee in de aquaristiek en dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van onze leden. Deze dag worden verdienstelijke leden met jaren dienst gehuldigd voor hun steun aan onze club. Een saaie bedoening, zult u denken? Kom af en we bewijzen u het tegendeel. U wordt verwacht!

Voorgaande was te lezen als introductie voor onze eerste ledenbijeenkomst van het jaar. Een beetje koffiedik kijken wat er die avond te gebeuren staat. Toch was er voor onze nieuwjaarsreceptie niet minder volk afgekomen dan andere jaren en het heeft de aanwezigen niet gespeten dat ze er bij waren. Wat is er nu precies gebeurd?

Vooraleerst hebben "onze" dames terug voor een zeer uitgebreide receptie verzorgd zoals we dat van hen gewoon geworden zijn. Men zou haast denken dat zo'n receptie zich zelf begint te organiseren en dat de vele gevarieerde koude en warme hapjes er gewoon bijhoren, maar dat is niet zo. De dames hebben zich terug goed georganiseerd en zijn enkele dagen in de weer geweest om onze leden een onvergetelijk eetfestijn te bezorgen, want daar had het meer weg van dan een "gewone" receptie. Duizendmaal dank dames, jullie waren terug geweldig.

Het werd dan zo langzamerhand de tijd om met de huldigingen te beginnen van de verdienstelijke leden van onze club. Omdat elke erkenning ook een naam moet hebben werd er in bestuurskringen hard gezocht naar een passende naam. Omdat "schoen" en "palm" al gebruikt werden door andere welgekende instanties werd er voor de toepasselijke "vin" gekozen, meer uitleg overbodig denk ik zo. De vinnen worden opgepint en ze kregen deze de naam van "pinvin". Er werden drie soorten onderscheidingen gemaakt van de vinnen: de bronzen pinvin, de zilveren en natuurlijk ook de gouden pinvin. Na deze intro werd er daadwerkelijk begonnen met de huldigingen.

Eerst waren de bronzen jubilarissen aan de beurt. Telkens werd er één iemand naar voren afgeroepen die deze onderscheiding te beurt viel en werd er door Romain voor elke jubilaris een passende, grappige, doch met gepaste eer, een omschrijving gegeven waarom deze jubilaris die onderscheiding verdiende en wat deze persoon voor de club betekent. Het moet gezegd worden, deze omschrijvingen waren heel vernuftig in elkaar gestoken en maakten de sfeer tijdens deze ledenbijeenkomst. Bij de ontvangst van de pinvin werd er ook een prachtige oorkonde meegeven en werd het moment vereeuwigd op de digitale plaat.

Na een korte pauze was het de beurt aan de zilveren verdienstelijken en weerom werd de sfeer in het lokaal in de hoogte verheven. Het was heel goed op te merken bij de jubilarissen dat deze erkenningen zeer gesmaad werden. Neem nu Jacky Baes bijvoorbeeld, hij is niet zo groot qua gestalte, maar de man groeide zeker een meter toen hij ten beurt viel. Men kon dan al een zeer positieve balans opmaken; deze huldiging was een schot in de roos. Na de zilveren pinvinnen was er terug een korte pauze.

Daarna kwamen de kannonen aan de beurt; de gouden pinvinnen. Ook hier werden de introducties van Romain zeer gesmaakt; er werd gelachen, er werd geapplaudisseerd, soms kwamen er zelfs stadiongeluiden aan te pas. Heel even werd de sfeer emotioneel geladen en werden er natte ogen opgemerkt bij één van de jubilarissen. Wie het was... wees volgend jaar aanwezig en maak zelf dit ledenfeest mee want dat was het toch.

Na al de huldigingen werd er vooral nagekaart over de hele avond en zijn er alleen maar positieve reactie op tafel gesmeten over deze avond. In de eerste plaats door de jubilarissen zelf die de appreciatie van het bestuur naar hen toe zeer wisten te waarderen. Ook de andere mensen die (net) buiten de prijzen vielen waren zeer enthousiast over deze avond. Zelden zo'n gemoedelijke, vriendschappelijke, uitbundige sfeer meegemaakt op een ledenbijeenkomst. Vanuit bestuurskringen heb ik ook vernomen dat ook deze zeer tevreden waren over het hele gebeuren en dat deze huldigingen zeker volgend jaar terug zullen plaats hebben en dan zullen er natuurlijk andere mensen gehuldigd worden die dit jaar misschien net uit de prijzen vielen.

U leest het, volgend jaar moet u gewoon aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie. Eigenlijk geldt dit voor alle ledenbijeenkomsten maar laten we dit eens achterwege laten.

 

Aanmelden