Text Size

Pelvicachromis humilis

Pelvicachromis humilis

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Gezien ik geen ichthyoloog ben, weet ik niet zeker of deze vissoort nog altijd beschreven wordt als Pelvicachromis. Wij hebben echter iemand binnen onze redactie die dat allemaal nagaat en eventueel aanpast. De Pelvicachromis humilis is niet zomaar te vinden in de handel. In ieder geval is het een zeer interessante vis om te houden, en deze vis zal u met zijn fraai uiterlijk en vredelievend karakter zeer kunnen boeien.

Pelvicachromis pulcher

Pelvicachromis humilis

De aanverwante soort, Pelvicachromis pulcher, zal iedereen wel kennen. Vroeger werd deze de Pelvicachromis kribensis genoemd. Een gemakkelijkere vissoort om te houden bestaat er niet. Wist u dat u deze vissoort kan laten kweken in een gezelschapsaquarium? Wondermooi is het spektakel hoe de ouders de jongen beschermen tegen aanvallen van predatoren. Van de Pelvicachromis zijn er minstens 5 verschillende soorten bekend. Spijtig genoeg zijn zij niet allen verkrijgbaar in de aquariumhandel. Er zijn nog veel ondersoorten die wel al bekend zijn, maar nog niet zijn beschreven.

De Pelvicachromis humilis wordt gevonden in het westen van Afrika. Deze vissoort is al bekend sinds 1916 en is in onze aquaria terecht gekomen vanaf 1961. Deze soort heeft een langgerekt lichaam en zijn kop is heel lichtjes naar beneden gericht. Zowel bij het mannetje als het vrouwtje is het lichaam bruin gekleurd, terwijl er een donkere band loopt vanaf de aanzet van zijn ogen tot de staartvin. Op zijn zijflanken heeft hij ook 8 à  9 verticale banden die, samen met de horizontale streep, als het ware een dambord vormen. Het mannetje is duidelijk van het vrouwtje te onderscheiden. Bij het mannetje zijn de kaken, de keel en de buikzijde goudgeel gekleurd. Blauwe iriserende punten op zijn staart- en buikvin zijn soms heel duidelijk merkbaar. Het vrouwtje is nog mooier gekleurd dan het mannetje. Vooral als ze in baltsstemming zijn, zijn zij adembenemend mooi. Aan de vorm van hun rugvin is heel duidelijk te zien van welk geslacht ze zijn. Bij het mannetje is de rugvin uitgestrekter en loopt op een punt uit, bij het vrouwtje echter is de rugvin heel wat korter en afgerond. Een duidelijk onderscheid tussen de soorten is soms moeilijk te maken. Binnen dezelfde soort kunnen er op hun beurt verschillende kleurvariëteiten voorkomen afhankelijk van de vindplaats.

Pelvicachromis pulcher

Deze vissen houden van een lage zuurtegraad, pH 6, en water met een lage hardheid bij een lage geleidbaarheid die ligt tussen de 10 en 25 µS/cm (micro Siemens per cm). Het water waarin ze zwemmen bevat dus heel weinig minerale stoffen en is als dusdanig kristalhelder. Wij zullen dus ons aquarium moeten vullen met hoofdzakelijk regenwater of desgevallend met osmosewater. Dit laatste kan wel een dure oplossing worden als men weet dat men heel wat leidingwater nodig heeft om een paar liter osmosewater te verkrijgen. De temperatuur houden wij op een 25 °C. Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoeken die zijn gebeurd in hun natuurlijke omgeving. Wildvangdieren zullen dus in ons aquarium kunnen overleven als wij aan deze waterwaarden kunnen voldoen. In de handel heeft men wel doorgaans te maken met nakweekdieren die beter bestand zijn tegen wisselende waterwaarden. Wij kunnen deze vissen dan wel houden door deels gebruik te maken van leiding- en regenwater. Voor nakweek is het wel raadzaam om 100% regenwater te gebruiken. Wist u dat eenmaal er zich een koppel heeft gevormd deze een koppel voor het leven zijn?

Pelvicachromis pulcher

Een aquarium van minstens 100 liter is nodig voor het verantwoord houden van een koppel. Als bodembedekking maken wij gebruik van fijn zand waarin het vrouwtje haar nest kan uitbouwen. De inrichting van het aquarium kan bestaan uit enkele stukken kienhout, wat Vallisneria en Ceratophyllum. Als ik jullie een goede raad mag geven: steek geen Pelvicachromis soorten van verschillende soorten bij elkaar, dit om te vermijden dat ze onderling gaan kruisen.

Als u Pelvicachromis vindt in de vakhandel en u hebt plaats in uw aquarium, aangepast aan deze vissoort, aarzel dan niet om deze aan te kopen. Jullie zullen er veel plezier aan beleven.

Aanmelden