Text Size

Lepomis gibbosu, de zonnebaars

Lepomis gibbosu, de zonnebaars

Glenn Coulembier, Skalaar Torhout


Oorspronkelijk is deze vis afkomstig uit het oostelijk deel van Canada en van de Verenigde Staten. Hij werd eerst door de Fransen ingevoerd, later kwam hij voor in België en Nederland, nu vindt men hem in geheel West- en Centraal Europa. Nu is hij al zodanig ingeburgerd dat je hem terugvindt op alle affiches van zoetwatervissen van bij ons. Je treft hem ook steeds meer aan in aquariumzaken en grote tuincentra.

De zonnebaars heeft een schijfvormig lateraal afgeplat lichaam. De rugvinstekels lopen van voor door en ongeveer halverwege gaan ze over in een gewone rugvin. Van kleur is hij overwegend groen, bedekt met allerlei stippen en iriserende vlekken van oranje tot blauwgroen, rood enz. De keel is geel en er is een opvallende donkere oogvlek op en achter het kieuwdeksel. De zonnebaars kan een afmeting bereiken van 15 tot 20 cm. In de handel vindt men ze in de grootte van 6 tot 10 cm.

Velen denken dan ook dat ze met een volwassen exemplaar te maken hebben. Hij komt vooral voor in langzaam stromende tot stilstaande wateren. De zonnebaars is een redelijk sterke vis en hij kan zowel in voedselrijk als voedselarm water gedijen. Plaatsen waar andere vissoorten nog niet zo dik bezet zijn en waar er zich enkele zonnebaarzen nestelen, kunnen erdoor in heel korte tijd volledig gedomineerd worden. Een wijfje legt zowat 5000 eieren en het mannetje bewaaiert en bewaakt het legsel en het nest heftig tegen indringers.

Zien we daar geen cichlidengedrag?
Ja zeker, dat zal wel. Alleen mannetjes vertonen broedzorg en maken een soort van krater in de bodem, die dan fungeert als open nestplaats. Zonnebaarzen vertonen een zeer dominante hiërarchie, zowel bij de vrouwtjes als bij de mannetjes. Op deze basis is het dus moeilijk om het geslacht te herkennen. Het enige betrouwbare middel is de kleur en de grootte van de vlek achter het kieuwdeksel.

Zijn voedsel bestaat vooral uit allerlei insectenlarven. Naarmate hij groter wordt zal hij ook visbroed en kleine visjes niet ontzien.

Ik wil de mensen wel ernstig waarschuwen, een zonnebaars is een mooie kleurrijke vis en ook al wordt hij verkocht voor de vijver of het aquarium, denk dan eerst zeer goed na voor je ze aanschaft. Zeker als het om meerdere exemplaren gaat, zal uw vijver toch al wat afmeting moeten hebben. De redenen nog eens kort op een rijtje: dominantie onder beide geslachten, dus ze hebben veel ruimte nodig en het zijn felle broedverzorgers.

Op een mooie zomerdag was ik op bezoek bij een vriend van mij die zich een aantal jaren geleden een vijftiental zonnebaarzen had aangeschaft. Hij verzocht mij eens te gaan kijken naar zijn vijvers. Toen ik naar de bodem van één van de vijvers keek (een vijver van ongeveer een meter diep) had ik een indrukwekkend zicht. Maar liefst negen kraters zag ik in deze vijver, ongeveer een tachtigtal centimeter van elkaar verwijdert. De kraters zelf waren ook van een serieuze omvang. Daarboven hing dan een mannetje dat iedere indringer van zijn krater wegdreef om vervolgens weer in het midden post te vatten. De bodem van de vijver bestond uit een kleiachtige laag zodat de kraters duidelijk opvielen. Op het eerste zicht was het precies een maanlandschap. Een kleurrijk visje dus, maar met temperament.

Aanmelden