Text Size

Schoonheden uit het Malawimeer

Schoonheden uit het Malawimeer
Auteur Jan Mannekens, clubblad september 1999.

Deze maand heb ik het op mij genomen om een stukje te schrijven over cichliden uit het Malawimeer. En vermits ik zelf nog nooit Malawi's gehad heb; Laat ik mij leiden door een paar indrukwekkende plaatjes uit de literatuur om u volgende compilatie te presenteren.

Placidochromis phenochilus

Placidochromis_phenochilus.jpg

Deze cichlide komt enkel voor in het noordelijk deel van het Malawimeer.
Men vind ze langs de kust van oost naar west vanaf Kasinda (de zijde van Malawi) tot aan Lupingu (de kant van Tanzania).
Deze soort bewoont de zanderige gebieden en de middelste waterlagen vanaf een diepte van 10 meter.
De vorm lijkt sterk op die van Placidochromis electra, maar de blauwkleuring is nog veel intenser.

 

 

 

 

 

 

 

Typisch zijn zijn witte wangen. De vrouwelijke exemplaren zijn zilvergrijs met blauwe iriserende stippen en vertonen een niet al te opvallende donkere verticale strepen. Hij zoekt zijn voedsel op de zandbodem.
In het aquarium mag men deze soort vooral niet voeren met "vers de vase" of ander "rood" voer; vermits zijn verteringsstelsel daar niet is aan aangepast.

Mylochromis labiodon

Deze cichlide ziet er nogal "mager" uit van kleur; Maar we weten al langer dan vandaag dat het niet altijd de opvallendste vissen zijn die het meest interessant zijn om te houden. Nu wat deze soort zo interessant maakt is zijn voedselspecialisatie. Deze vis gaat namelijk stenen met de muil omdraaien op zoek naar eetbaars.

M. labiodon komt voor over zowat het gehele meer, maar wordt zelden geïmporteerd (zou het gebrek aan kleur hem dan toch parten spelen?). Opkleur zijnde mannetjes worden zelden aangetroffen in het meer. In het aquarium krijgen ze een metaalgroene glans en is een niet duidelijke dwarstekening zichtbaar. De onpare vinnen hebben veel blauwe en rode stippen. De zilverkleurige vrouwtjes vertonen een typische onderbroken diagonaaltekening van achter de kop tot aan de staart.

Om hun specifieke voedselzoektocht in het aquarium te kunnen bestuderen is het nodig dit aquarium in te richten met kleine kiezels. Aan het voedsel zelf worden weinig eisen gesteld.

Labidochromis sp "Mbamba"

L. sp "Mbamba" wordt regelmatig van op de gelijknamige vangplaats (Mbamba Bay) aan de kust van Tanzania geïmporteerd. Vermits deze soort slechts 8 cm groot wordt en uitermate mooi gekleurd is, valt zij bij Malawi-liefhebbers met kleinere aquaria bijzonder in trek. De kleuring van de mannetjes is een opeenvolging van donkerblauwe (zwarte) en blauwe strepen. De rugvin is geel afgeboord, en ook in de staart ontdekt men een minder opvallende gele boord. De vrouwtjes hebben niet het patroon van dwarsstrepen, maar zijn violet gekleurd, met opnieuw de geel afgezoomde rugvin.

Meerdere mannetjes in een aquarium leiden tot een pronkwedstrijd zonder einde.

Copadichromis virginalis "Gold"

Deze schitterende cichlide komt voor over de gehele kustlijn van Tanzania. Hij behoort tot het complex der Haplochromis, maar zijn wetenschappelijke beschrijving en naam liggen nog niet 100% vast. Commercieel wordt hij ook wel als Copadichromis "fire crest yellow" aangetroffen. Deze cichlide bewoont de rand van de rotszone op een diepte van 20 tot 40 meter diepte. De territoriale mannetjes graven een kleine krater aan de voet van een grote rots. Nu kleuren ze veeleer bruin met een zeer opvallende gele bles van de neus over de rug tot in de staart. Deze kleine Malawi-bewoner (10 à 12 cm) is vreedzaam en is een aanwinst in het Malawi-aquarium.

Aanmelden