Text Size

Lethrinops

Lethrinops

Van Lysebettens Romain, Aquarianen Gent

 

lethrinops-fanget


Deze soort, geachte lezer, mag gerust van mijn part bestempeld worden als de meest exotische en kleurrijkste vissenfamilie uit het Malawi Meer. Ze moeten absoluut niet onder doen voor de Malawivlinders of Aulonocara's.

Het geslacht is endemisch in dit Oost-Afrikaans slenkmeer, er zijn er nu ongeveer al 24 van beschreven. Waarom zullen jullie vragen, zien wij deze nauwelijks of niet in het aquarium bij de liefhebbers? Wel, twee ja zelfs drie punten houdt de hobbyist weg van deze parels:

  • ze worden redelijk groot, we vinden er van 11 cm tot en met 25 cm groot. In het aquarium kunnen ze zelfs groter worden dan in de natuur!
  • ze moeten bodemruimte hebben om te foerageren
  • men kweekt er zomaar niet mee...


Leefgebied
Het is een bodembewoner! Ze worden aangetroffen in de zandvlaktes op dieptes variërend van een paar tientallen centimeters (Lethrinops lethrinus) tot om en bij de 140 m (Lethrinops longipinnis). Uiteraard zoeken ze dan ook hun voedsel in het zand of het sediment. Enkele soorten worden in de tussenliggende gebieden aangetroffen, waar ze kleine rotspartijen tot hun territorium afbakenen.

Voedsel
De Lehtrinops hebben nogal een fijn gebit. Met hun vrij lange snuit, boren ze als het ware de kop in de zachte bodemgrond en zeven deze door hun kieuwen heen. Ongewervelden blijven achter in hun bek en die spelen ze met gemak naar binnen.

Ze worden in het meer veelal waargenomen in vrij grote scholen en dit heeft een doel! Ze zijn hierdoor minder kwetsbaar tussen de honderden soortgenoten in plaats van als solitair op zoek te gaan naar zijn maal en ten prooi te vallen aan predatoren.

In ons aquarium kunnen we ze gerust Mysis, krill, Artemia... geven, droogvoer en vooral pellets worden na lang proberen en met lange tanden genomen.

Kleuren
Deze zijn overweldigend vooral in de broedtijd bij de volwassen en uitgegroeide mannetjes, ze beschrijven is bijna ondoenbaar en oneervol voor de vis zelf! (ooit brengen we nog een full color tijdschrift uit en plaatsen we er foto's van... nu houden we het bij een kleuren kaft!). Ik beveel jullie onze bibliotheek aan, daar vind de liefhebbers er zeker prachtige foto's van.

lethrinus01wtmk

De vrouwtjes zoals bij zoveel Malawi's zijn zilverachtig en dit is dan een perfecte camouflage wanneer ze boven het zand zwemmen.

Broeden
Lethrinops produceren niet het gehele jaar door (Lethrinops albus kweekte bij mij maar tussen mei en juni), sommige kweken maar eens in hun leven. We moeten echt geduld hebben bij deze dieren, ze laten op hun gemak komen en afwachten is veelal de boodschap hierbij.

De mannetjes maken kraters in de zandbodem waarin ze de wijfjes uitnodigen om eieren in af te zetten, deze laatste nemen ze dan in de muil. In het Meer kan je nestplaatsen waarnemen waarbij je de ene krater naast de andere vind, kraters waarvan bij sommigen de diameter meer dan een meter is, dit is geen eigenaardigheid! Ze worden bewaakt door de pronkende mannetjes, die dreigende houdingen aannemen tegen hun gebuur of eventuele indringers.

lethrinops-sp-mazinzi-reef

Het aquarium
De soort op zichzelf vormt volgens mij geen probleem als je maar een aantal regels in acht neemt:
plaats ze bijvoorbeeld niet bij agressieve of onrustige medebewoners (Mbuna's)! Aan te bevelen zijn o.a. Aulonocara- en Placidochromis-soorten maar ook Fossorochromis rostratus;
tracht hun natuurlijk biotoop na te bouwen, dus zeker en vast een ruime ZANDVLAKTE!;
een aquariuminhoud van minimum 400 l is wel een must en waarbij een meer dan voldoende filtercapaciteit geen overbodige luxe is!

Voor diegenen die straks de stap wagen richting Lethrinops kan ik maar één ding zeggen... de max! Ze zijn het echt waard!

Aanmelden