Text Size

De laatste regenwouden

DE LAATSTE REGENWOUDEN.
Door Gino Mejor, Clubblad april 97.

Dreunend stort een oude woudreus ter aarde, nog één, nog één en nog één..... De mens is bezig een grote oppervlakte regenwoud te vernietigen en een kaal land achter te laten. Natuurvernietiging, want het gebied zal nooit meer worden zoals het was.

Ten zuiden van Mexico liggen de 7 Zuid-Amerikaanse landen: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama. Zij zijn allen klein van oppervlakte maar hebben een unieke concentratie aan flora en fauna. De 7 landen liggen op een landbrug, tussen de uitgestrekte en sterk van elkaar verschillende ecosystemen van Noord- en Zuid-Amerika. De relatief kleine tropenbossen in dit gebied,behoren tot de rijkste groeiplaatsen op aarde als wij spreken over het aantal organismen dat daar leven. De regenwouden van Zuid-Mexico vormen de noordelijke begrenzing van de laagland- en submontale regenwouden. Anno 1950 bestond Midden-Amerika uit 60% woud of savannebos. Ongeveer halverwege de jaren 80 werd dit geschat op slechts 49%. Als deze tendens van voortdurende ontbossing verdergaat zal het grootste gedeelte van de wouden die er nu nog zijn,binnen de komende 20 jaar van de aardbodem zijn weggevaagd. Enkel in een paar reservaten en Nationale parken zullen dan nog een paar armzalige restanten bewaard gebleven zijn.

Het verlies aan regenwouden in de landen van Midden-Amerika heeft onthutstende vormen aangenomen, ook al zijn deze verliezen vergeleken op wereldschaal,van geringe aard. Het jaarlijks verlies aan bos in Midden-Amerika, stijgt enorm in vergelijking met Brazilië, hoewel deze laatste toch bekend staat om haar snelle ontbossingsstrategie.

Gelukkig wordt nu wereldwijd aangenomen dat wij zo niet kunnen doorgaan. Daarom heb ik dit artikel geschreven, om U lezer en/of Midden-Amerikaliefhebber erop te wijzen dat naast het Amazonegebied, ook de streek van Midden-Amerika in gevaar is.

Bron: "De laatste regenwouden" van Mark Collins.

Aanmelden