Text Size

Meer tijd voor hen dan voor Haar

Meer tijd voor Hen dan voor HAAR !!
door Hugelier Krist, clubblad november 1998

Mijn vrouw voelt zich tekort gedaan!

Ettelijke malen reeds moest ik horen dat ik veel meer tijd maak voor mijn vissen (HEN) dan voor mijn vrouw (HAAR). Zij (Mijn vrouw dan) kan soms maar niet begrijpen; wanneer ik meerdere uren voor mijn bak doorbreng, dat ik dan nog iets kan ontdekken of waarnemen wat in geen woorden te omschrijven valt of ergens vermeld staat in de literatuur. En precies dat gegeven is dat; wat onze hobby zo boeiend maakt.

Eretmodus_cyanostictus.JPG

Na een indirect doch beleefd verzoek van onze redacteur Jan, neem ik deze pen ter hand om mijn belevenissen met Eretmodus cyanotictus 'Ubwari' voor u neer te schrijven.
Aangekocht als jonge dieren; vinden ze samen met 6 Callochromis melanostigma een onderkomen in een 240-liter aquarium (120*40*50 cm).

 

In dit aquarium heb ik ervoor gezorgd dat er twee grote rotspartijen zijn aan de beide uiteinden van het aquarium met daartussen een lange strook Vallisneria, en bezaaid met kleinere stenen. De kleinere stenen zijn bedoeld om later het jongbroed goede schuilplaatsen te bieden. Twee afzonderlijke rotspartijen zijn, naar mijn mening, steeds beter dan een volledige rotswand. Dominante dieren hebben het heel moeilijk om meer dan een territorium te verdedigen, zodoende hebben minder dominante en/of onderdrukte dieren van een populatie de kans om zich te verschuilen in de andere rotspartij. (Deze voorziening is heel belangrijk voor het houden van Eretmodini). Tussen de 2 rotspartijen en voor de kleinere stenen is er verder ook een aanzienlijk zandvlakte (zeer fijn zand) die het gedrag van de Callochromissen ten goede komt. Over deze soort ga ik niet verder uitweiden, daar er anderen zijn die hiermee veel meer ervaring hebben dan ikzelf. Graag wou ik wel nog deze tip meegeven: Boven in het aquarium heb ik een grote platte steen voorzien en ook rijkelijk bedekt met zand. Wanneer je nu twee Callochromis-mannetjes (wat zeer bevorderlijk is om de dominante man steeds op kleur te hebben) hebt en 4 vrouwtjes; dan is het namelijk zo dat de onderdrukte man zeer weinig de kans heeft om zich op de zandvlakte te begeven. Door die platte steen boven in het aquarium heeft deze onderdrukte man een eigen privéstrand om op rond te kuieren.

Na een goed half jaar hadden de Eretmodi zich al heel goed aangepast aan mijn type van aquarium maar bovenal konden ze heel goed opschieten met elkaar. Even later zonderde zich dan een koppeltje van de groep en waren zij steeds samen terug te vinden op hun favoriete steen (lees uitkijkpost). Deze steen werd dan ook tegen elke vorm van indringen verdedigt met man en ...vrouw

Nadat ze 'hun' platte steen grondig hadden gepoetst en na enkele 'proefritten' besloten ze om over te gaan op de uiteindelijke ei-afzetting. In rondjes draaiend, begon het vrouwtje (waarvan de stompe, maar zeer korte legbuis duidelijk te zien was) telkens één of twee knal oranjerode eieren af en nam ze, zichzelf zeer vlug omdraaiende, in de muil. Waarna ze het mannetje begon te stimuleren om zijn homvocht te lossen (dit stimuleren gebeurt door haar muil heen en weer te wrijven tegen de genitaalpapil van het mannetje). De balts of paring duurde meestal tussen een uur tot een enkele keer zelfs twee en een half uur. Bij mijn weten werden er telkens een 20-tal eieren afgezet. Het verwondert me steeds weer opnieuw dat zulk een aantal eieren een plaatsje vind in de muil van een toch niet zo grote vis.

De daarop volgende dagen ging het paartje nog regelmatig terug naar 'hun' steen, mooi naast elkaar, namijmeren en nagenieten over wat ze hadden gepresteerd enkele dagen voordien.

Tot hier toe heb je met het broedend paar van Eretmodus cyanotictus geen enkel probleem, maar...dan moet je gaan opletten! Het is namelijk zo dat Eretmodus de eitjes na ongeveer 12 dagen wisselt van partner. Dit wil zeggen dat het vrouwtje de eieren (eigenlijk zijn het al larfjes) doorgeeft aan de man. Deze zal van dit moment af de verdere broedzorg voor zijn rekening nemen tot de jongen helemaal volgroeid zijn en zij worden gelost. De gehele broedperiode bedraagt tussen de 24 en 28 dagen.

Wordt vervolgd ???

Aanmelden