Text Size

Ophthalmotilapia ventralis

Ophthalmotilapia ventralis

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Nu wij besloten hebben om, jawel, een drie meter lang showaquarium met een Tanganyikagezelschap in ons nieuw clublokaal te plaatsen, kan ik het niet nalaten om eens iets neer te pennen over een prachtige cichlidensoort, namelijk de Ophthalmotilapia ventralis.

Zonder meer kan deze vissoort als één van de mooiste bewoners van het Tanganyikameer doorgaan. Hij wordt uitsluitend aangetroffen in het zuidelijk deel van het meer, meer bepaald aan de grenzen van Kongo en de kusten van Tanzania. Zoals bij veel vissoorten het geval is, bestaan er verschillende variëteiten afhankelijk van de vindplaats. Zo hebben wij de felblauwe variant die gevonden wordt langs de kusten van Zambia. Andere, meer naar het noorden, hebben dan weer een goudkleurige tint. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de groep die men in de volksmond 'black and white' pleegt te noemen en de groep 'Bright-blue'. Deze laatste hebben meer succes bij de aquariumliefhebber door hun schitterende kleuren.

De Ophalmotilapia ventralis houdt zich het liefst op langs de oevers waar het water tot 3 m diep is. In deze zone liggen er talloze rotsblokken van allerlei grootte verspreid over de zanderige bodem. Bekijken wij de chemische samenstelling van het water van het Tanganyikameer dan stellen we vast dat de pHwaarde hoog oploopt door de aanwezigheid van carbonaten en bicarbonaten. Een pHwaarde van 9 is geen uitzondering. Voor ons aquarium gaan we hier ook rekening mee moeten houden.

De vrouwtjes, jonge vissen en niet-dominante mannetjes zwemmen in scholen net onder het wateroppervlak. De dominante mannen bakenen een territorium af en kunnen zeer agressief zijn. Als ze de vrouwtjes beginnen te versieren, vertonen ze de mooiste kleuren en spreiden zij hun vinnen wijd uit. Een prachtig schouwspel waarbij elk televisieprogramma in het niets verdwijnt. Gezien het heel goede zwemmers zijn en ze een lengte tot 15 cm kunnen bereiken, moeten wij hen onderbrengen in een ruim aquarium: minstens 150*60*60 groot. In dergelijk aquarium kunnen we 2 mannetjes en 4 vrouwtjes onderbrengen. Het aquarium wordt zodanig ingericht dat achteraan rotsformaties gestapeld worden van de bodem van het aquarium tot aan het wateroppervlak. De bodem zelf bedekken we met fijn zand. Vooraan behouden we voldoende zwemruimte. Een handigheidje: als een platte steen ergens aan de voorzijde geplaatst wordt dan bestaat de kans dat de vrouwtjes hierop hun eieren afzetten. Een Tanganyika-aquarium zonder planten kan maar het menselijke oog vraagt ook iets. Niemand zal het u kwalijk nemen als u een paar Anubias-planten tussen de stenen plaatst.

Deze vissoort is gevoelig voor aanwezigheid van nitraat of nitriet in uw water. Vandaar dat een regelmatige waterverversing van groot belang is voor het optimaal houden van deze Tanganyikacichlide. Ook een voldoende grote filter kan bijdragen tot een goede waterhuishouding. De temperatuur van ons water houden we op 25 à  27 °C. De Ophthalmotilapia ventralis is hoofdzakelijk een herbivoor. Hij voedt zich met algen die op de rotsstenen groeien. Zijn er in ons aquarium niet voldoende algen aanwezig dan moeten we hen voedseltabletten aanbieden. Een cocktail van bv. groenvoer, spirulina en zelfs wat garnalen kan voor hen een lekkernij zijn. Het kweken met deze soort is een heel apart geval. Ik wil jullie dit niet ontzeggen, maar het zal voor een volgende keer zijn. Mijn bladzijde is vol en ik wens u veel succes toe als u eens met deze vissoort zou beginnen. Tot ziens!

Aanmelden