Text Size

Synodontis multipunctata

Synodontis multipunctata

De Jonghe André, Aquarianen Gent

Nu ik met prepensioen ben kan ik mij een beetje meer bezighouden met de aquaristiek. In het boek van de reeks Back to nature-Gids voor meervallen van David Sands las ik een zeer interessant artikel over een meerval uit het Tanganyikameer waarvan de Nederlandse benaming gestippelde rugzwemmeris.

Deze vis vertoeft aan de rotsachtige en zanderige kusten van het meer. De mannetjes worden tot 20 cm groot, terwijl de vrouwtjes 28 cm kunnen bereiken. Het voedsel van deze vissen bestaat uit kreeftachtigen, algen, slakken en insectenlarven. In gevangenschap accepteren zij ook visvoertabletten, garnalen en gehakte regenwormen.

Over de kweek van deze dieren is er wel iets speciaals te zeggen, er bestaat immers een koekoeksrelatie van deze meervallen met sommige muilbroedende cichliden. Op deze wijze zijn er al eens jongen in gevangenschap geboren en opkweekt. Tijdens de ei afzetting van cichliden zwemt deze meerval tussen parende dieren door en verorbert de afgezette eieren. De vrouwelijke meerval legt haar eigen eieren in de plaats en gebleken is, dat het muilbroedende cichlidenvrouwtje ook de meervaleieren in haar bek neemt. De eieren van de meerval zijn maar half zo groot als die van de cichlide, die 3 à 4 mm zijn. Deze laatste merkt het verschil niet en zij broedt dus ook de meervaleieren uit. In het aquarium is gebleken dat de meervaleieren sneller uitkomen dan de cichlideneieren zodat de pasgeboren rugzwemmers zich te goed kunnen doen aan het cichlidenlegsel. Dat blijkt vooral uit het geringe aantal cichlidenjongen, dat onder zulke omstandigheden geboren wordt.

Deze vissen zijn zeer geschikt om samen te houden met Tanganyikacichliden. De gestippelde rugzwemmer staat als vrij vredelievend gekend tegenover niet soortgenoten. In het meer vormt deze soort grote scholen. S. multipunctata heeft de voorkeur voor alkalisch water (pH 7,5 tot 8,2) en een met veel rotsen ingericht aquarium.

Twee exemplaren zullen tegen elkaar voortdurend een agressief, territoriaal gedrag vertonen, zodat het beter is om deze soort groepsgewijs te houden.

S. multipunctata is zonder twijfel een van de meest aantrekkelijke meervallen die we kennen en wordt dan ook nog regelmatig vanuit Burundi ingevoerd. Zeker de moeite waard om deze dieren eens te houden ter vervanging van Chromobotia macracanthus in het cichlidenaquarium, al was het maar om een slakkenprobleem op te lossen.

Aanmelden