Text Size

Piranha's: verzorging en kweek

Piranha's: verzorging en kweek
auteur: Frederic Coumard - vertaling Erik Lievens, clubblad mei 2000

De voorbije maanden verschenen reeds een aantal artikelen over de Piranha's in ons clubblad. Deze keer gaat het over het kweken met deze vissoort.

The never ending story..." Reeds meer dan 20 jaar heb ik Piranha's zwemmen in het aquarium en het is me pas na 2 jaar gelukt om in het bezit te zijn van 2 koppels Serrasalmus natteri die zich, jawel, om de 15 dagen voortplanten. Ik heb angstvallig een kweek van heel nabij gevolgd. Gezien ik niet in de mogelijkheid verkeer om mijn kweek af te zonderen; laat ik de natuur haar werk doen en houd ik mij uitsluitend bezig met de volwassen exemplaren.

Mochten sommige aquariumliefhebbers Piranha's houden met de bedoeling om in hun leefruimte een bloedstollende en hartverscheurende sfeer te creëren zoals soms te zien is in horrofilms, of deze vissoort houden om hun schoonmoeder buiten te houden; die zijn eraan voor hun moeite.
In het aquarium is het eerder een schuwe vis die niet houdt van een sterke belichting en ook niet graag zwemt in een drukke omgeving. Alleen al het inbrengen van een netje in het aquarium kan reeds een hevige paniekreactie teweeg brengen; wat het vertoon van agressief gedrag nog gaat accentueren. het is het enige ogenblik waarbij onze Piranha gevaarlijk kan worden. Vindt hij geen uitweg meer om te ontsnappen aan eventuele belagers, en komt hij aldus in een stresstoestand; dan pas zal hij gaan aanvallen.

Wanneer wij om een of andere reden een Piranha uit het aquarium moeten vangen; dan moet dit gebeuren met aangepast materiaal. Een gewoon visnetje zal zeker niet volstaan: dit bijt hij zonder moeite middendoor. In een aquarium van, laat ons zeggen 300 liter, kunnen 4 tot 6 volwassen exemplaren worden ondergebracht. Wij dienen er wel voor te zorgen dat deze allemaal gelijktijdig worden aangekocht en in het aquarium worden geplaatst. Op deze manier wordt vermeden dat later ingebrachte dieren worden verdrongen en worden afgemaakt. De verlichting kunnen wij een beetje afschermen door gebruik te maken van drijfplanten, zoals bijvoorbeeld Cerapteris. Ons decoratiemateriaal brengen wij zo aan, dat er zich veel schuilplaatsen vormen. Houtwortels, stenen en stevige planten zoals Echinodorus, Anubias, Microsotium en vooral Javamos zijn uitstekend te gebruiken.

Onze watersamenstelling houden wij het liefst zacht met een neutrale pH bij een temperatuur van om en bij 24 graden Celsius. Wij zorgen voor een krachtige filtering en een regelmatige verversing van het water. Piranha's houden niet van grote schommelingen in hun milieu, daarom is het aan te bevelen (zeker bij waterverversingen) om dit geleidelijk aan te laten verlopen. Hoge nitraatwaarden zijn uit den boze, evenals een pH hoger dan 7. Beide factoren zijn nefast voor hun welzijn.
Wordt aan beide voorwaarden niet voldaan, dan veranderen deze schuwe vissen in echte agressoren; waarbij ze zelfs niet zullen aarzelen om de zwakste van hun soortgenoten aan te vallen en te doden. Indien U het aquarium gaat plaatsen in Uw leefruimte; kies dan zorgvuldig de juiste plaats uit; dit wil zeggen in een rustige hoek waar niet voortdurend beweging voor het aquarium plaatsvindt.

Als U kleine kinderen heeft lopen, raad ik U het houden van deze vissen volkomen af; zelfs onder Uw toezicht zal het eens voorkomen dat de jongelui op de ruiten gaan tikken; wat kan resulteren in een hevige paniekreactie.

Het voederen van deze dieren vormt geen enkele probleem. Kleine stukjes vis of vlees, van tijd tot tijd mosselen, volstaat. Geef ook slechts de hoeveelheid die ze in enkele minuten aankunnen. Persoonlijk geef ik om de andere dag de dieren hun voedsel.

Als U geluk heeft, zal er zich een koppel vormen in de groep; dan kan U getuige zijn van een wonderlijk spektakel. De Piranha is nauw verwant met de ons welbekende kleine Characidae zoals het neonvisje. De voortplanting gebeurt echter totaal anders. Schematisch voorgesteld kan men zeggen dat de Piranha behoort tot de familie van de Chracidae maar zich voortplant als een cichlide. Het aquarium waarin mijn koppels Piranha rondzwemt, heeft een inhoud van 500 liter. Waterwaarden: GH 6, pH 7, temperatuur 25 graden Celsius.

Deze 'kweekbak' bevindt zich in mijn viskot zonder dat daglicht; enkel een Grolux-lamp van 36 Watt verlicht het aquarium. Het decoratiemateriaal bestaat uit kienhoutwortels en plakken javamos. Mijn 2 koppels zetten alle 15 dagen af, onafgezien welk seizoen het is. Regelmatig water verversen vormt de basis van een geslaagde kweek. Toen op een dag mijn druppelfilter uitviel, had ik geen enkele kweekpoging meer!

Het mannetje, iets kleiner dan het vrouwtje, met een rode keel en een donkere lichaamskleur, kiest een plaats in het aquarium; dat kan zelfs op de bodem zijn waarin hij dan een kuiltje graaft. Ook gebeurt het afzetten wel eens tussen het javamos.
Het vrouwtje, aangetrokken door het gedragspatroon van het mannetje, gaat haar gemaal helpen bij de opknapbeurt van de nestplaats. Het afleggen gebeurt heel snel. Flank tegen flank spartelen ze boven het nest. Het vrouwtje gaat enkele duizenden eieren ter grootte van 1 mm elk. Deze hebben een transparante kleur en kleven vast aan het substraat.

Vanaf dit moment gaat het mannetje zijn legsel bewaken. Hij cirkelt onvermoeibaar over de nestplaats, dit gebeurt in steeds dezelfde richting. De snelle bewegingen van zijn staartvin creëren een permanente waterbeweging boven het legsel waardoor steeds zuurstof wordt aangevoerd. Gedurende 24 heeft het vrouwtje de taak om mee het nest te beschermen tegen eventuelen predatoren. Hierbij gaat zij lichtjes boven het mannetje hangen en wee diegene die zich in de buurt durft te vertonen van het legsel om eieren te roven.
Na deze periode gaat het mannetje op een vriendelijke manier het vrouwtje dwingen te vertrekken naar andere oorden; hij alleen zal nu instaan voor de bewaking van het legsel.

Het is al voorgevallen dat de 2 koppels op precies dezelfde tijd aflegden en hun beide nesten op niet meer dan 30 cm van elkaar verwijderd lagen. Elk koppel verdedigt zijn legsel ten opzichte van elkaar, zonder eigenlijk agressief te zijn.
Voor mij is de broedzorg die deze vissen aan de dag leggen te vergelijken met deze van de cichliden-substraatbroeders. Om een maximale nakweek te hebben; hevel ik onmiddellijk het jongbroed af nadat zij uit het ei zijn gekomen. Om dit te realiseren breng ik een buis in het aquarium die ervoor zorgt dat het mannetje snel verdwijnt. Vanaf het moment dat ik de hevel terugtrek komt het mannetje terug om zijn jongbroed te verzamelen, en hij blijft verder de wacht optrekken.

Na 48 uur na het afleggen zien we beweging in het nest. Het duurt dan nog een week vooraleer de dooierzak volledig is opgesoupeerd. Op dit ogenblik gaan ze vrij rondzwemmen op zoek naar voedsel. Enkel als het laatste jong de nestplaats heeft verlaten, houdt vader op met zijn wacht.
De enkelingen die in het aquarium zijn gebleven na de afheveling verhongeren door gebrek aan voedsel of vallen ten prooi aan de andere volwassen exemplaren. Diegenen die werden afgeheveld zijn in een kweekbakje ondergebracht gevuld met water uit het kweekaquarium. De temperatuur in het kweekbakje houd ik op 27 graden Celsius, terwijl de filter zeer simpel wordt gehouden door een klein binnenfilterje, aangedreven door een luchtslangetje.

het eerste voedsel voor het jongbroed bestaat uit pas ontloken artemia. Naargelang ze groeien wordt dit afgewisseld met watervlooien. Na 1 maand zijn ze ongeveer 1 cm groot en verschijnt er een zwarte streep aan de basis van hun staartvin terwijl er op het lichaam veel zwarte puntjes ontstaan. Op deze leeftijd accepteren ze reeds volwassen watervlooien en volwassen artemia. Ook klein gesneden muggenlarven worden in dank aangenomen. In hun functie van hun grootte worden de jongen opgesplitst en verdeeld over meerder opfokaquaria. Na 3 maand zien ze er uit als hun ouders en zijn ze 5 cm groot. Als ze 12 cm groot zijn geworden, verdwijnen de laatste zwarte punten op het lichaam om plaats te maken voor een zwartgrijze ondergrond met zilver-iriserende pigmenten. Als zij goed worden gevoederd en in een ruim bemeten aquarium worden geplaatst, bereiken ze een totale lengte van 20 cm.

In de natuur, waar de Piranha's in zeer grote scholen leven, blijft deze vis in de eerste plaats een aaseter vergelijkbaar met gieren op de savanne. Kadavers van dieren die op een of andere manier in het water belanden, worden door deze scholen in een mum van tijd verslonden. Er zijn een 30-tal soorten Piranha's bekend, waarvan het merendeel nog niet is beschreven. Indien het u aanspreekt om het ook eens met deze vis te proberen, zal u er zeker geen spijt van hebben.

Aanmelden