Text Size

Piranha's

Piranha's
Door Emanuel De Tremerie, clubblad november 1998

Serrasalmus_nattereri_1.JPG

Piranha's, ook piraya's, het geslacht Serrasalmus van de onderfamilie Serrasalminae uit de familie Karperzalmen, gekenmerkt door zware kaken met grote spitse, scherpe tanden, die zo dicht tegen elkaar staan dat zij een ononderbroken zaagsnede vormen op beide kaken. De tanden grijpen zo in elkaar, dat wanneer er een versleten is, de gehele rij vervangen moet worden. De vissen hebben een sterk zijdelings samengedrukt lichaam, doorgaans schijfvormig, met een gezaagde buikkiel. Voor de rugvin bevindt zich een extra stekel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevaar ?

Zo'n 18 vissensoorten die in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika voorkomen worden piranha's genoemd. Piranha's varëren in grootte van ongeveer 25 cm tot bijna 60 cm en zijn berucht om hun messcherpe tanden. Ondanks het feit dat alle soorten carnivoor zijn, zijn er maar drie gevaarlijk voor mensen.

Piranha's zijn roofvissen uit het zoete water van tropisch Zuid-Amerika. Normaal voeden piranha's zich met vissen, vooral zieke en gewonde dieren, soortgenoten incluis. Zij vervullen een belangrijke rol bij het gezond houden van de totale vispopulaties.

Van de ca. 18 soorten piranha's is een drietal potentieel gevaarlijk voor te water geraakte gewonde dieren en mensen. Het zijn S. piraya (Rio San Francisco), S. ternetzi (Rio Paraguay) en S. nattereri (Amazonegebied). Deze soorten kunnen gevaarlijk worden als zij opgesloten zijn in een klein riviergedeelte, waardoor voedselgebrek is ontstaan. Aangelokt door de geur van bloed in het water kunnen zij dan in een soort razernij geraken, waarin een grote prooi aangevallen en snel opgegeten wordt. De andere soorten piranha's zijn echter niet zo gevaarlijk. In vele streken zwemmen indianen ongestoord in rivieren waarin piranha's leven.

Aanmelden