Text Size

Pristella riddlei

Pristella riddlei (*)

Coppens Marcel, Aquarianen Gent.

 

Originele datum van publicatie: mei 1973

Pristella riddlei 2

 

De Pristella is een zilverkleurig en min of meer doorzicht visje met opvallend mooie vinnen. De rug-, aars- en buikvinnen bezitten een zwarte vlek, de basis van deze vinnen is citroengeel, de top is sneeuwwit. De staart is lichtjes rood gekleurd. Deze kleuren komen zeer goed tot hun recht tegen een donkerblauwe achterwand. Het mannetje is iets kleiner en slanker dan het vrouwtje (ongeveer 4 cm). In de natuur vinden we ze in het mondingsgebied van de Amazonestroom, Venezuela en Guyana.

Verzorging in het aquarium.

 

De diertjes wensen een goed beplant aquarium met in het midden een open zwemruimte. Pristella is een typisch schoolvisje en voelt zich dus het best in groep. Het is aan te raden er ten minste acht tezelfdertijd aan te schaffen, zoals trouwens het geval is voor de meeste van onze aquariumvisjes. In groep zullen ze veel vlugger opgroeien en tevens veel levendiger en gezonder blijven. De temperatuur mag schommelen tussen de 24 en 30 °C. De hardheid en zuurgraad van het water zijn van minder belang doch zacht en lichtzuur water is aan te raden. Ze aanvaarden alle voedsel, zowel droog als levend.

 

Kweek.

 

Een klein volglazen aquarium van ongeveer 7 tot 8 liter volstaat. Als water gebruikt men leidingwater aangevuld met de helft regenwater of gedestilleerd water. De bodem van het kweekbakje bedekt men met goed gewassen rijnzand. Als beplanting gebruikt men liefst fijnbladerige planten (bijvoorbeeld Myriophyllum). Men brengt voorzichtig een goed uitgegroeid en gezond willekeurig koppel in de kweekbak (zelfde temperatuur als in de gezelschapsbak). Daarna brengt men de temperatuur geleidelijk tot 28 °C.

 

De ei-afzetting gebeurt meestal '¢s morgens vroeg. Alle vijf minuten zoeken de visjes elkaar op en zwemmen trillend naast elkander om zich dan samen vliegensvlug om te werpen. De eitjes dwarrelen naar beneden en blijven hier en daar tussen de planten hangen. Dit spel kan 2 tot 3 uren duren. Na een tijdje zoeken de vissen de eitjes tussen de planten om ze op te peuzelen. Dit is het ogenblik om het koppel te verwijderen en onmiddellijk het bakje van het licht af te schermen. Na twee dagen zijn de visjes al zichtbaar tegen de ruiten en op de planten. Ze zijn zeer klein en doorschijnend als glassplinters. Pas na drie dagen en liefst na valavond de bedekking wegnemen.

 

Voeding van de larfjes.

 

Dit is wel één van de meest delicate punten bij het kweken van Pristella's. De larfjes vragen veel microscopisch klein voedsel, liefst infusoriën, doch het toedienen van veel infusie is zeer gevaarlijk voor het bederven van het water. Daarom is het raadzaam na enkele dagen het water te vervangen door ander water van dezelfde samenstelling. Dit bevordert de groei van de larfjes. Al na zes dagen mag men beginnen pas ontloken Artemia toe te dienen. Toch blijft men geruime tijd infusie toedienen. De diertjes kunnen zich buitengewoon goed verstoppen en daardoor komt het dat het aantal veel hoger is dan men normaal schat.

 

(*): Vandaag zijn ze beschreven als Pristella maxillaris.

Aanmelden