Text Size

Paracheirodon innesi - neontetra

Paracheirodon innesi - Neontetra

Originele datum van publicatie: Maart 1973

 

Willem Mortier, Aquarianen Gent

 

Paracheirodon innesi (01)

Vindplaats:

 

Amazonegebied, Brazilië, Bolivië, Peru

 

Beschrijving:

 

Van de buikvin tot de staartvin loopt een vuurrode brede streep met boven deze een smallere groenblauwe band over de gehele lengte van het lichaam als het ware bezaaid met fonkelende lichtende puntjes (vandaar zijn naam neontetra). De buik en de vinnen zijn kleurloos met een olijfgroene rug. Wordt ongeveer 3,5 cm.

 

Geslachtsonderscheid:

 

De kleuren van het wijfje zijn even schitterend als van het mannetje, alleen is het wijfje een beetje voller.

 

Verzorging:

 

Niet warmtebehoeftige vis die zich tevreden stelt met een temperatuur die schommelt tussen de 20 en 22 °C. Wordt gevonden in donker zacht water (stromend) in de bossen van het Amazonegebied. Zolang we niet spreken over kweken is dit visje goed te houden op hard water. Een grotere rol speelt waarschijnlijk de zuurgraad. Het mooist vertonen deze visjes zich in schooltjes, in een niet te klein aquarium met donkere bodem en achtergrond, waarvan we de bak gedeeltelijk beplanten met fijnbladerige planten. Een hoek bezetten wij met kienhout wat een natuurlijk effect geeft en tevens ons water wat aanzuurt. Een plafond van drijfplanten en overbuigende Myriophyllum of Cabomba kan het licht wat temperen. Het blauwer worden en het verlies van de groene glans in hun lengtestreep is gewoonlijk een teken van onbehagen of ziekte, die dikwijls het einde betekend.

 

Kweek:

 

De natuurlijke voortplantingsperiode valt in de maanden december tot begin april waarvan in gevangenschap afgeweken wordt. De eiafzetting heeft in de natuur plaats tussen fijne bosjes wortels, algen of Myriophyllum. Nadat ze enige dagen bliksemsnelle uitvallen uitgevoerd hebben, verloopt het paren op een kalme manier (zij aan zij zwemmend, haast aan elkaar verbonden). De eitjes zijn geelbruin en tamelijk klein. Na ongeveer 2 uur zijn tussen de 100 en 200 eitjes afgezet; tussen de 24 en de 30 uur komen de larfjes uit om direct in de humuslaag te duiken, waarna ze daar enkele dagen verblijven. Wanneer ze beginnen rond te zwemmen, kunnen wij met de voeding beginnen.

 

Waaraan ons te houden bij het kweken van de neon?

 

Kweek is moeilijk daar het water hoge eisen stelt op samenstelling

 

Water: de hardheid van 2 à 4 en pH van 6,5

 

De kweekbak moet enkel dagen op voorhand worden ingericht en in het donker blijven staan. Daarna kiezen we best een koppeltje dat uit een schooltje komt, welke ’s avonds in de kweekbak gebracht wordt. Al de volgende morgen heeft het meestal succes wanneer men een goed paartje heeft uitgekozen. Na het verwijderen van het koppel moet de bak verduisterd worden. Na 5 dagen zwemmen de jongen normaal rond en nemen al fijn levend stofvoer. Men moet al matig voeren maar meerdere malen per dag, waarbij een fijne doorluchting het voer in de bak verdeelt. Als de visjes de eerste dag overleven, zijn ze tamelijk sterk en groeien snel. Ze beginnen te kleuren na de eerste week. De kweekbak moeten we inrichten met turfmolm en fijnbladerige planten of algen. De geringste infusie kan de hele kweek doen mislukken.

Aanmelden